Το αστέρι της δύσης

Ανακοινώσεις από τους διαχειριστές...

Ανακοινώσεις Αναβαθμίσεων - Νέων Κόσμων

Στη τρέχουσα ενότητα θα ανακοινώνονται οι αναβαθμίσεις των εκδόσεων στο παιχνίδι, καθώς και ανοίγματα ή κλεισίματα κόσμων.
Θέματα
173
Μηνύματα
234
Θέματα
173
Μηνύματα
234
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.640
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.832
Απαντήσεις
0
Προβολές
2.880
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.121
Απαντήσεις
0
Προβολές
2.659
Απαντήσεις
0
Προβολές
2.879
Απαντήσεις
0
Προβολές
4.671
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.592
Απαντήσεις
0
Προβολές
2.880
Απαντήσεις
0
Προβολές
2.363