Το αστέρι της δύσης

Ανακοινώσεις από τους διαχειριστές...

Ανακοινώσεις Αναβαθμίσεων - Νέων Κόσμων

Στη τρέχουσα ενότητα θα ανακοινώνονται οι αναβαθμίσεις των εκδόσεων στο παιχνίδι, καθώς και ανοίγματα ή κλεισίματα κόσμων.
Θέματα
144
Μηνύματα
189
Θέματα
144
Μηνύματα
189
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.517
Απαντήσεις
0
Προβολές
2.054
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.732
Απαντήσεις
0
Προβολές
2.243
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.685
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.790
Απαντήσεις
0
Προβολές
2.318
DarkFox
Απαντήσεις
0
Προβολές
2.252
Απαντήσεις
0
Προβολές
4.404
Απαντήσεις
0
Προβολές
2.483
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.624
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.817