Το αστέρι της δύσης

Ανακοινώσεις από τους διαχειριστές...

Ανακοινώσεις Αναβαθμίσεων - Νέων Κόσμων

Στη τρέχουσα ενότητα θα ανακοινώνονται οι αναβαθμίσεις των εκδόσεων στο παιχνίδι, καθώς και ανοίγματα ή κλεισίματα κόσμων.
Θέματα
106
Μηνύματα
121
Θέματα
106
Μηνύματα
121
Απαντήσεις
0
Προβολές
217
Απαντήσεις
6
Προβολές
574
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
95
Απαντήσεις
0
Προβολές
721
Απαντήσεις
0
Προβολές
164
Απαντήσεις
1
Προβολές
178
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
382
Απαντήσεις
0
Προβολές
539
Απαντήσεις
0
Προβολές
288
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.603
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
1
Προβολές
517
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
637
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
2
Προβολές
455
Απαντήσεις
0
Προβολές
203
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
540
Απαντήσεις
0
Προβολές
905
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
587
Απαντήσεις
0
Προβολές
339
Απαντήσεις
0
Προβολές
964
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
231
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
480
Απαντήσεις
0
Προβολές
493
Απαντήσεις
0
Προβολές
196
Απαντήσεις
0
Προβολές
653
Απαντήσεις
0
Προβολές
417
Απαντήσεις
1
Προβολές
664
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
1
Προβολές
773
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.204
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
289
Απαντήσεις
0
Προβολές
752
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
227
Απαντήσεις
0
Προβολές
839
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
702
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
752
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
850
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.142
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
546
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
1
Προβολές
977
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.465
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.128
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
509
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
713
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.040
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
342
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
966
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
1
Προβολές
1.136
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
238
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
426
Απαντήσεις
2
Προβολές
1.926
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
566
Απαντήσεις
0
Προβολές
2.678
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.582
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
290
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
2
Προβολές
1.322
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.286
Απαντήσεις
0
Προβολές
928
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.198
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
635
Απαντήσεις
0
Προβολές
355
Απαντήσεις
2
Προβολές
2.047
Απαντήσεις
1
Προβολές
995
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
39
Προβολές
14.791
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
691
Απαντήσεις
0
Προβολές
369
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.315
Απαντήσεις
0
Προβολές
819
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.296
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.058
Απαντήσεις
3
Προβολές
2.109
Απαντήσεις
0
Προβολές
586
Απαντήσεις
0
Προβολές
358
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
3
Προβολές
1.241
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
1
Προβολές
1.170
Απαντήσεις
4
Προβολές
1.209
Απαντήσεις
1
Προβολές
1.429
Απαντήσεις
0
Προβολές
718
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
324
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
1
Προβολές
474
Απαντήσεις
4
Προβολές
1.851
Απαντήσεις
7
Προβολές
1.769
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
404
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.214
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
406
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.213
Απαντήσεις
0
Προβολές
359
Απαντήσεις
0
Προβολές
343
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
530
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
326
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.276
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
1
Προβολές
1.282
Απαντήσεις
0
Προβολές
271
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
423
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
1
Προβολές
1.859
Απαντήσεις
0
Προβολές
440
Απαντήσεις
0
Προβολές
313
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
388
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
613
Απαντήσεις
0
Προβολές
501
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.482
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
412
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
453
Απαντήσεις
0
Προβολές
579
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
587
Απαντήσεις
0
Προβολές
689
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
402
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
1
Προβολές
1.910
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
448
Απαντήσεις
0
Προβολές
584
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
508
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.093
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
396
Απαντήσεις
0
Προβολές
583
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.864
Απαντήσεις
0
Προβολές
399
Απαντήσεις
0
Προβολές
510
Απαντήσεις
0
Προβολές
441
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
513
Απαντήσεις
1
Προβολές
880
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
515
Απαντήσεις
0
Προβολές
665
Απαντήσεις
0
Προβολές
557
Απαντήσεις
1
Προβολές
662
Απαντήσεις
0
Προβολές
474
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
650
Απαντήσεις
0
Προβολές
625
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
733
Απαντήσεις
0
Προβολές
544
Απαντήσεις
0
Προβολές
932
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.288
Απαντήσεις
0
Προβολές
878
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.381
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.476
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.102
Απαντήσεις
0
Προβολές
877
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.139
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
3.245
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.065
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
1
Προβολές
1.650
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.364
Απαντήσεις
2
Προβολές
9.198
Απαντήσεις
4
Προβολές
3.938
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.121
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.482
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.693
Απαντήσεις
0
Προβολές
3.260
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.667
Απαντήσεις
0
Προβολές
3.212
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
2.560
Απαντήσεις
5
Προβολές
4.651
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.363
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
TW2
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.623
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
3
Προβολές
4.690
Απαντήσεις
1
Προβολές
1.977
Απαντήσεις
1
Προβολές
1.907
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.395
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.354
Απαντήσεις
0
Προβολές
3.328
Απαντήσεις
1
Προβολές
6.761
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
1
Προβολές
2.590
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.943
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.930
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.547
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.412
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
5.056
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.766
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.562
Απαντήσεις
0
Προβολές
3.691
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.655
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.249
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.814
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.504
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
3.702
Απαντήσεις
0
Προβολές
3.209
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.416
Απαντήσεις
1
Προβολές
3.347
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.589
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.755
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
2.652
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
1
Προβολές
3.357
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.938
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
2
Προβολές
1.880
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.696
Απαντήσεις
1
Προβολές
1.892
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.950
Απαντήσεις
2
Προβολές
3.309
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.622
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
2
Προβολές
2.209
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.667
Απαντήσεις
2
Προβολές
4.364
Απαντήσεις
3
Προβολές
2.191
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.487
Απαντήσεις
3
Προβολές
6.009
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.627
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.265
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
2.276
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
3.479
Απαντήσεις
0
Προβολές
4.737
Απαντήσεις
2
Προβολές
4.456
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.712
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.752
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
2.419
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.847
Απαντήσεις
0
Προβολές
2.060
Απαντήσεις
0
Προβολές
3.108
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
4.800
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.576
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.586
Απαντήσεις
0
Προβολές
3.403
Απαντήσεις
0
Προβολές
2.878
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.521
Απαντήσεις
1
Προβολές
2.579
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
1
Προβολές
2.584
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.557
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.677
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
3
Προβολές
4.157
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
3.667
Απαντήσεις
2
Προβολές
2.512
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
2.139
Απαντήσεις
0
Προβολές
2.189
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.759
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
1
Προβολές
1.860
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
4.598
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.598
Απαντήσεις
2
Προβολές
2.725
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.911
Απαντήσεις
1
Προβολές
6.204
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
2.273
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
1
Προβολές
1.757
Απαντήσεις
1
Προβολές
3.163
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.790
Απαντήσεις
1
Προβολές
2.704
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
2.269
Απαντήσεις
0
Προβολές
3.951
Απαντήσεις
0
Προβολές
7.406
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.976
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
2.089
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
2.347
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
1
Προβολές
2.329
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.845
Απαντήσεις
0
Προβολές
4.866
Απαντήσεις
0
Προβολές
2.690
Απαντήσεις
1
Προβολές
12.409
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
1
Προβολές
2.384
Απαντήσεις
0
Προβολές
2.329
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
2.025
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.699
Απαντήσεις
0
Προβολές
2.123
Απαντήσεις
1
Προβολές
3.685
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
2.201
Απαντήσεις
1
Προβολές
5.145
Απαντήσεις
1
Προβολές
2.802
Απαντήσεις
0
Προβολές
4.045
Απαντήσεις
1
Προβολές
2.708
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
1
Προβολές
2.750
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.948
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
2.810
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
4.941
Απαντήσεις
0
Προβολές
7.908
Απαντήσεις
0
Προβολές
2.278
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
2.637
 • Κολλώδης
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
2.254
Απαντήσεις
0
Προβολές
299
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.340
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.390
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.226
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.428
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.481
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.484
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.654
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.756
Απαντήσεις
0
Προβολές
2.265
DarkFox
Απαντήσεις
0
Προβολές
2.215
Απαντήσεις
0
Προβολές
4.367
 • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
2.442
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.594
Απαντήσεις
0
Προβολές
3.044
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.785
Απαντήσεις
5
Προβολές
6.574