Ανακοινώσεις Αναβαθμίσεων - Νέων Κόσμων

Στη τρέχουσα ενότητα θα ανακοινώνονται οι αναβαθμίσεις των εκδόσεων στο παιχνίδι, καθώς και ανοίγματα ή κλεισίματα κόσμων.
Απαντήσεις
1
Προβολές
575
Απαντήσεις
0
Προβολές
281
Απαντήσεις
0
Προβολές
341
Απαντήσεις
0
Προβολές
135
Απαντήσεις
0
Προβολές
363
Απαντήσεις
0
Προβολές
73
Απαντήσεις
0
Προβολές
311
  • Κολλώδης
  • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
401
Απαντήσεις
0
Προβολές
168
Απαντήσεις
0
Προβολές
361
Απαντήσεις
0
Προβολές
207
Απαντήσεις
0
Προβολές
255
Απαντήσεις
0
Προβολές
339
Απαντήσεις
0
Προβολές
378
Απαντήσεις
0
Προβολές
508
Απαντήσεις
0
Προβολές
241
Απαντήσεις
0
Προβολές
310
Απαντήσεις
0
Προβολές
442
Απαντήσεις
0
Προβολές
574
Απαντήσεις
0
Προβολές
468
Απαντήσεις
0
Προβολές
347
Απαντήσεις
0
Προβολές
360
Απαντήσεις
0
Προβολές
379
Απαντήσεις
0
Προβολές
513
Απαντήσεις
0
Προβολές
436
Απαντήσεις
0
Προβολές
561
Απαντήσεις
0
Προβολές
524
Απαντήσεις
0
Προβολές
675
Απαντήσεις
0
Προβολές
144
Απαντήσεις
0
Προβολές
446
Απαντήσεις
0
Προβολές
517
Απαντήσεις
0
Προβολές
267
Απαντήσεις
0
Προβολές
311
Απαντήσεις
0
Προβολές
445
Απαντήσεις
0
Προβολές
436
Απαντήσεις
0
Προβολές
474
Απαντήσεις
0
Προβολές
392
Απαντήσεις
0
Προβολές
507
Απαντήσεις
0
Προβολές
695
Απαντήσεις
0
Προβολές
544
Απαντήσεις
0
Προβολές
463
Απαντήσεις
0
Προβολές
471
Απαντήσεις
0
Προβολές
452
Απαντήσεις
0
Προβολές
394
Απαντήσεις
0
Προβολές
811
Απαντήσεις
0
Προβολές
530
Απαντήσεις
0
Προβολές
541
Απαντήσεις
0
Προβολές
410
Απαντήσεις
0
Προβολές
397
Απαντήσεις
0
Προβολές
390
Απαντήσεις
0
Προβολές
992
Απαντήσεις
0
Προβολές
640
Απαντήσεις
0
Προβολές
588
Απαντήσεις
0
Προβολές
579
  • Κολλώδης
  • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
2
Προβολές
1.343
Απαντήσεις
0
Προβολές
502
Απαντήσεις
0
Προβολές
568
Απαντήσεις
0
Προβολές
855
Απαντήσεις
1
Προβολές
1.212
Απαντήσεις
0
Προβολές
648
Απαντήσεις
0
Προβολές
592
Απαντήσεις
0
Προβολές
509
Απαντήσεις
0
Προβολές
597
Απαντήσεις
0
Προβολές
609
Απαντήσεις
0
Προβολές
582
Απαντήσεις
0
Προβολές
613
Απαντήσεις
0
Προβολές
403
Απαντήσεις
1
Προβολές
813
Απαντήσεις
0
Προβολές
674
Απαντήσεις
0
Προβολές
912
Απαντήσεις
0
Προβολές
894
Απαντήσεις
0
Προβολές
398
Απαντήσεις
0
Προβολές
836
Απαντήσεις
0
Προβολές
708
Απαντήσεις
0
Προβολές
604
Απαντήσεις
0
Προβολές
548
Απαντήσεις
0
Προβολές
799
Απαντήσεις
1
Προβολές
549
Απαντήσεις
0
Προβολές
836
Απαντήσεις
0
Προβολές
934
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.373
Απαντήσεις
0
Προβολές
789
Απαντήσεις
0
Προβολές
634
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.038
Απαντήσεις
0
Προβολές
628
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.128
Απαντήσεις
0
Προβολές
823
Απαντήσεις
0
Προβολές
820
Απαντήσεις
0
Προβολές
669
Απαντήσεις
0
Προβολές
785
Απαντήσεις
0
Προβολές
710
Απαντήσεις
0
Προβολές
694
Απαντήσεις
0
Προβολές
742
Απαντήσεις
1
Προβολές
902
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.051
Απαντήσεις
1
Προβολές
1.389
Απαντήσεις
0
Προβολές
736
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.032
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.164
Απαντήσεις
1
Προβολές
1.415
Απαντήσεις
1
Προβολές
1.057
Απαντήσεις
2
Προβολές
1.236
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.089
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.310
Απαντήσεις
1
Προβολές
1.511
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.965
Απαντήσεις
1
Προβολές
1.729
Απαντήσεις
2
Προβολές
3.241
  • Κολλώδης
  • Κλειδωμένο
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.582
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.683
Απαντήσεις
2
Προβολές
2.745