Το αστέρι της δύσης

Ανακοινώσεις από τους διαχειριστές...

Ανακοινώσεις Αναβαθμίσεων - Νέων Κόσμων

Στη τρέχουσα ενότητα θα ανακοινώνονται οι αναβαθμίσεις των εκδόσεων στο παιχνίδι, καθώς και ανοίγματα ή κλεισίματα κόσμων.
Θέματα
144
Μηνύματα
189
Θέματα
144
Μηνύματα
189
Απαντήσεις
0
Προβολές
2.855
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.099
Απαντήσεις
0
Προβολές
2.640
Απαντήσεις
0
Προβολές
2.858
Απαντήσεις
0
Προβολές
4.634
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.568
Απαντήσεις
0
Προβολές
2.818
Απαντήσεις
0
Προβολές
2.336
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.618
Απαντήσεις
0
Προβολές
2.229
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.378
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.357