Το αστέρι της δύσης

Ανακοινώσεις από τους διαχειριστές...

Ανακοινώσεις Αναβαθμίσεων - Νέων Κόσμων

Στη τρέχουσα ενότητα θα ανακοινώνονται οι αναβαθμίσεις των εκδόσεων στο παιχνίδι, καθώς και ανοίγματα ή κλεισίματα κόσμων.
Θέματα
126
Μηνύματα
156
Θέματα
126
Μηνύματα
156
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.388
Απαντήσεις
1
Προβολές
2.324
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.241
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.569
Απαντήσεις
1
Προβολές
2.606
Απαντήσεις
0
Προβολές
2.366
Απαντήσεις
2
Προβολές
2.898
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.436