Το αστέρι της δύσης

Ανακοινώσεις από τους διαχειριστές...

Ανακοινώσεις Αναβαθμίσεων - Νέων Κόσμων

Στη τρέχουσα ενότητα θα ανακοινώνονται οι αναβαθμίσεις των εκδόσεων στο παιχνίδι, καθώς και ανοίγματα ή κλεισίματα κόσμων.
Θέματα
119
Μηνύματα
145
Θέματα
119
Μηνύματα
145
Απαντήσεις
0
Προβολές
611
Απαντήσεις
0
Προβολές
314
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.645
Απαντήσεις
1
Προβολές
552
Απαντήσεις
0
Προβολές
691
Απαντήσεις
2
Προβολές
499
Απαντήσεις
0
Προβολές
575
Απαντήσεις
0
Προβολές
940
Απαντήσεις
0
Προβολές
645
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.043
Απαντήσεις
0
Προβολές
263
Απαντήσεις
0
Προβολές
523