Το αστέρι της δύσης

Ανακοινώσεις από τους διαχειριστές...

Ανακοινώσεις Αναβαθμίσεων - Νέων Κόσμων

Στη τρέχουσα ενότητα θα ανακοινώνονται οι αναβαθμίσεις των εκδόσεων στο παιχνίδι, καθώς και ανοίγματα ή κλεισίματα κόσμων.
Θέματα
120
Μηνύματα
146
Θέματα
120
Μηνύματα
146
Απαντήσεις
0
Προβολές
436
Απαντήσεις
1
Προβολές
812
Απαντήσεις
0
Προβολές
315
Απαντήσεις
0
Προβολές
797
Απαντήσεις
0
Προβολές
244
Απαντήσεις
0
Προβολές
867
Απαντήσεις
0
Προβολές
728
Απαντήσεις
0
Προβολές
833
Απαντήσεις
0
Προβολές
882
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.188
Απαντήσεις
0
Προβολές
578
Απαντήσεις
1
Προβολές
1.018
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.495
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.155
Απαντήσεις
0
Προβολές
532
Απαντήσεις
0
Προβολές
739
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.063
Απαντήσεις
0
Προβολές
366