Νέα Έκδοση Χαρακτηριστικά έκδοσης 2.151

Belle Bernice

Μέλος προσωπικού
Social Media Moderator

Την Τρίτη 08 Ινουνίου 2021 θα πραγματοποιηθεί η αναβάθμιση της έκδοσης 2.151. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι η ημερομηνία, η ώρα και το περιεχόμενο της ενημέρωσης ενδέχεται να αλλάξουν.


 • Βελτιώσεις παλαιών αντικειμένων κεφαλής
Συνεχίζοντας τις βελτιώσεις αντικειμένων, εξισορροπήσαμε ορισμένα άλλα παλαιότερα αντικείμενα κεφαλής.
ΕικονίδιοΌνομα ΑντικειμένουΝέο Μπόνους
Γκρι καπέλο προσκυνητή
 • +0.02 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0.62 Κατασκευή (ανά Επίπεδο)
  • +0.61 Κρύψιμο (ανά Επίπεδο)
Κίτρινο καπέλο προσκυνητή
 • +0.02 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0.63 Κατασκευή (ανά Επίπεδο)
  • +0.63 Τακτικές (ανά Επίπεδο)
Μπλε καπέλο προσκυνητή
 • +0.01 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0.01 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0.63 Κατασκευή (ανά Επίπεδο)
  • +0.65 Επιδιόρθωση (ανά Επίπεδο)
Πράσινο καπέλο προσκυνητή
 • +0.01 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0.01 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0.63 Κατασκευή (ανά Επίπεδο)
  • +0.65 Ιππασία (ανά Επίπεδο)
Καφέ καπέλο προσκυνητή
 • +0.62 Κατασκευή (ανά Επίπεδο)
 • +0.63 Ανθεκτικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.66 Αποφυγή (ανά Επίπεδο)
Μαύρο καπέλο προσκυνητή
 • +0.02 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0.46 Κατασκευή (ανά Επίπεδο)
  • +0.46 Σημάδι (ανά Επίπεδο)
Περίεργο καπέλο προσκυνητή
 • +0.64 Κολύμπι (ανά Επίπεδο)
 • +0.64 Τακτικές (ανά Επίπεδο)
 • +0.66 Εμφάνιση (ανά Επίπεδο)
Καπέλο προσκυνητή του Cyrus Alexander
 • +0.026 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0.026 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.026 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.026 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0.63 Κρύψιμο (ανά Επίπεδο)
  • +0.63 Επιδιόρθωση (ανά Επίπεδο)
Περίεργο ημίψηλο καπέλο
 • +0.02 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0.63 Ιππασία (ανά Επίπεδο)
  • +0.65 Κρύψιμο (ανά Επίπεδο)
  • +0.63 Στόχευση (ανά Επίπεδο)
  • +0.63 Ζωώδες Ένστικτο (ανά Επίπεδο)
Γκρι καπέλο κάουμποϊ
 • +0.02 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0.46 Ανθεκτικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0.46 Ζωώδες Ένστικτο (ανά Επίπεδο)
Κίτρινο καπέλο κάουμποϊ
 • +0.028 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0.62 Ανθεκτικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0.62 Αντανακλαστικά (ανά Επίπεδο)
  • +0.63 Τακτικές (ανά Επίπεδο)
Μπλε καπέλο κάουμποϊ
 • +0.028 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0.62 Στήσιμο Παγίδων (ανά Επίπεδο)
  • +0.63 Επιδιόρθωση (ανά Επίπεδο)
  • +0.62 Εμπόριο (ανά Επίπεδο)
Πράσινο καπέλο κάουμποϊ
 • +0.028 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0.62 Ιππασία (ανά Επίπεδο)
  • +0.63 Κολύμπι (ανά Επίπεδο)
  • +0.62 Εμφάνιση (ανά Επίπεδο)
Καφέ καπέλο κάουμποϊ
 • +0.02 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0.63 Αντοχή (ανά Επίπεδο)
  • +0.63 Κρύψιμο (ανά Επίπεδο)
  • +0.62 Στόχευση (ανά Επίπεδο)
  • +0.63 Σημάδι (ανά Επίπεδο)
Μαύρο καπέλο κάουμποϊ
 • +0.02 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0.65 Αποφυγή (ανά Επίπεδο)
  • +0.63 Κολύμπι (ανά Επίπεδο)
  • +0.63 Επιδιόρθωση (ανά Επίπεδο)
Περίεργο καπέλο κάουμποϊ
 • +0.02 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0.024 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.01 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.01 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0.63 Σθένος (ανά Επίπεδο)
  • +0.63 Αντανακλαστικά (ανά Επίπεδο)
  • +0.63 Αποφυγή (ανά Επίπεδο)
  • +0.63 Τακτικές (ανά Επίπεδο)
Καπέλο κάουμποϊ του Thomas Bogg
 • +0.03 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
  • +0.63 Πόντοι Υγείας (ανά Επίπεδο)
  • +0.63 Σημάδι (ανά Επίπεδο)
  • +0.66 Στήσιμο Παγίδων (ανά Επίπεδο)
  • +0.63 Ηγεσία (ανά Επίπεδο)
Κίτρινο δερμάτινο καπέλο
 • +0.02 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0.01 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.01 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.026 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0.63 Αντοχή (ανά Επίπεδο)
  • +0.63 Ζωώδες Ένστικτο (ανά Επίπεδο)
Μπλε δερμάτινο καπέλο
 • +0.02 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0.026 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.01 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.01 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0.62 Ανθεκτικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0.64 Επιδιόρθωση (ανά Επίπεδο)
Πράσινο δερμάτινο καπέλο
 • +0.02 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0.01 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.024 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0.58 Ιππασία (ανά Επίπεδο)
  • +0.61 Στόχευση (ανά Επίπεδο)
  • +0.63 Εμφάνιση (ανά Επίπεδο)
Δερμάτινο καπέλο του Henry Newton Brown
 • +0.026 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0.026 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.026 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.026 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0.61 Αποφυγή (ανά Επίπεδο)
  • +0.63 Κρύψιμο (ανά Επίπεδο)
  • +0.46 Στήσιμο Παγίδων (ανά Επίπεδο)
  • +0.63 Τακτικές (ανά Επίπεδο)
Κίτρινο Stetson
 • +0.024 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0.024 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.024 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.024 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0.63 Σημάδι (ανά Επίπεδο)
  • +0.63 Τακτικές (ανά Επίπεδο)
Μπλε Stetson
 • +0.024 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0.024 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.024 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.024 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0.63 Κολύμπι (ανά Επίπεδο)
  • +0.63 Εξαιρετικές Κινητικές Ικανότητες (ανά Επίπεδο)
Πράσινο Stetson
 • +0.024 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0.024 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.024 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.024 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0.63 Σθένος (ανά Επίπεδο)
  • +0.63 Ιππασία (ανά Επίπεδο)
Το Stetson του Benjamin Clark
 • +0.03 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0.03 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.03 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.03 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0.66 Αποφυγή (ανά Επίπεδο)
  • +0.66 Στόχευση (ανά Επίπεδο)
Γκρι Πουπουλένιο Καπέλο
 • +0.01 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0.01 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.01 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.01 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0.63 Αντοχή (ανά Επίπεδο)
  • +0.63 Αντανακλαστικά (ανά Επίπεδο)
Κίτρινο Πουπουλένιο Καπέλο
 • +0.01 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0.01 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.01 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.01 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0.62 Κατασκευή (ανά Επίπεδο)
  • +0.46 Κρύψιμο (ανά Επίπεδο)
  • +0.53 Τακτικές (ανά Επίπεδο)
  • +0.53 Εμφάνιση (ανά Επίπεδο)
Μπλε Πουπουλένιο Καπέλο
 • +0.01 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0.01 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.01 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.01 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0.62 Ανθεκτικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0.46 Κολύμπι (ανά Επίπεδο)
  • +0.53 Σημάδι (ανά Επίπεδο)
  • +0.53 Στήσιμο Παγίδων (ανά Επίπεδο)
Πράσινο Πουπουλένιο Καπέλο
 • +0.01 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0.01 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.01 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.01 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0.63 Σθένος (ανά Επίπεδο)
  • +0.53 Ιππασία (ανά Επίπεδο)
  • +0.42 Αποφυγή (ανά Επίπεδο)
  • +0.53 Επιδιόρθωση (ανά Επίπεδο)
Καφέ Πουπουλένιο Καπέλο
 • +0.01 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0.01 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.01 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.01 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0.53 Πόντοι Υγείας (ανά Επίπεδο)
  • +0.53 Ηγεσία (ανά Επίπεδο)
  • +0.65 Εμπόριο (ανά Επίπεδο)
Μαύρο Πουπουλένιο Καπέλο
 • +0.01 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0.01 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.01 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.01 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0.65 Αντοχή (ανά Επίπεδο)
  • +0.53 Στόχευση (ανά Επίπεδο)
  • +0.53 Εξαιρετικές Κινητικές Ικανότητες (ανά Επίπεδο)
Περίεργο Πουπουλένιο Καπέλο
 • +0.024 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0.024 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.024 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.024 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0.61 Αντανακλαστικά (ανά Επίπεδο)
  • +0.61 Κρύψιμο (ανά Επίπεδο)
  • +0.61 Ζωώδες Ένστικτο (ανά Επίπεδο)
Πουπουλένιο Καπέλο του Geronimo
 • +0.026 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0.026 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.026 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.026 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0.65 Κατασκευή (ανά Επίπεδο)
  • +0.62 Τακτικές (ανά Επίπεδο)
  • +0.62 Εμφάνιση (ανά Επίπεδο)

 • Περιγραφή Μυστηριώδους φίλτρου
Η περιγραφή του αντικειμένου "Μυστηριώδες φίλτρο" άλλαξε ώστε να αντικατοπτρίζει ότι όταν το χρησιμοποιείτε,
το αντικείμενο εξαφανίζεται από τα αποθέματα σας.
Αλλαγή: Μπορείς να το χρησιμοποιείς κάθε 7 ημέρες. → Μπορείς να χρησιμοποιείς ένα κάθε 7 μέρες.

 • Το Σετ Μάχης Οχυρού 2017 είχε δυνατότητα πώλησης
Το Σετ νικητή του Διεθνές Πρωτάθλημα Μαχών Οχυρών 2017 είχε δυνατότητα προς πώληση με τιμή 0$, από τώρα και στο εξής το Σετ δεν έχει την δυνατότητα προς πώληση.

Ελπίζουμε να σας ικανοποιήσουν οι αλλαγές και προσθήκες της αναβάθμισης αυτής.
Ως συνήθως ανυπομονούμε για τα σχόλιά σας!


Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Η Ομάδα Διαχείρισης του The West