Πώληση Πώληση Πασχαλινής Εκδήλωσης

knightmaregr

Μέλος προσωπικού
Community Manager
sale_banner_598x98.jpg
Γεια χαρά Καουμπόηδες και Καουμπόισσες,

Έχετε ανάγκη από νέα ζώα και προϊόντα; Έχουμε ετοιμάσει τρία ζώα και προϊόντα! Δεν είναι καταπληκτικό; Θα έχετε την ευκαιρία να τα αποκτήσετε σύντομα!

Μόνο από 03 Μαΐου 12:00 έως 05 Μαΐου 12:00 θα έχετε την ευκαιρία να αγοράσετε το άλογο και το σετ ονειροπαγίδα του Πηδηχτού Κεραυνού, το άλογο και τσάντα Γυριστής Αστραπής, το άλογο και το σετ σέλας του Davis Tutt.

ΕικονίδιοΌνομαΜπόνους (ανά επίπεδο)Μπόνους (στο 150ο επίπεδο)Τιμή σε σβόλια
Μπόνους Αντικειμένων
easter_2024_animal_2.png
Άλογο Πηδηχτού Κεραυνού+275% Ταχύτητα
+0.055 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
+0.055 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
+0.055 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
+0.8 Κατασκευή (ανά Επίπεδο)
+0.55 Πόντοι Υγείας (ανά Επίπεδο)
+0.45 Αντανακλαστικά (ανά Επίπεδο)
+25% Επαναφορά
+20 Πόντοι Εργασίας
+275% Ταχύτητα
+9 Δύναμη
+9 Κινητικότητα
+9 Επιδεξιότητα
+120 Κατασκευή
+83 Πόντοι Υγείας
+68 Αντανακλαστικά
+25% Επαναφορά
+20 Πόντοι Εργασίας
600
easter_2024_yield_2.png
Ονειροπαγίδα Πηδηχτού Κεραυνού+0.055 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
+0.055 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
+0.055 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
+0.8 Κατασκευή (ανά Επίπεδο)
+0.55 Πόντοι Υγείας (ανά Επίπεδο)
+0.45 Τακτικές (ανά Επίπεδο)
+25% Επαναφορά
+20 Πόντοι Εργασίας
+9 Δύναμη
+9 Επιδεξιότητα
+9 Χαρισματικότητα
+120 Κατασκευή
+83 Πόντοι Υγείας
+68 Τακτικές
+25% Επαναφορά
+20 Πόντοι Εργασίας
400
easter_2024_animal_3.png
Άλογο Γυριστής Αστραπής+275% Ταχύτητα
+0.06 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
+0.05 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
+0.05 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
+0.8 Πόντοι Υγείας (ανά Επίπεδο)
+0.65 Αποφυγή (ανά Επίπεδο)
+0.5 Κρύψιμο (ανά Επίπεδο)
+7.0000 Άμυνα (Μπόνους μάχης οχυρού)
+275% Ταχύτητα
+9 Δύναμη
+8 Κινητικότητα
+8 Χαρισματικότητα
+120 Πόντοι Υγείας
+98 Αποφυγή
+75 Κρύψιμο
+7 Άμυνα (Μπόνους μάχης οχυρού)
600
easter_2024_yield_3.png
Τσάντα Γυριστής Αστραπής+0.06 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
+0.05 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
+0.05 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
+0.75 Πόντοι Υγείας (ανά Επίπεδο)
+0.5 Κρύψιμο (ανά Επίπεδο)
+0.65 Ηγεσία (ανά Επίπεδο)
+7.0000 Άμυνα (Μπόνους μάχης οχυρού)
+9 Δύναμη
+8 Κινητικότητα
+8 Χαρισματικότητα
+113 Πόντοι Υγείας
+75 Κρύψιμο
+98 Ηγεσία
+7 Άμυνα (Μπόνους μάχης οχυρού)
400
easter_2024_animal_4.png
Άλογο Davis Tutt+275% Ταχύτητα
+0.055 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
+0.055 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
+0.055 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
+0.65 Κρύψιμο (ανά Επίπεδο)
+0.3 Στόχευση (ανά Επίπεδο)
+0.65 Στήσιμο Παγίδων (ανά Επίπεδο)
+0.5 Ηγεσία (ανά Επίπεδο)
+5.0000 Άμυνα (Μπόνους μάχης οχυρού)
+25.000000 Αντίσταση (Μπόνους μάχης οχυρού)
+275% Ταχύτητα
+9 Κινητικότητα
+9 Επιδεξιότητα
+9 Χαρισματικότητα
+98 Κρύψιμο
+45 Στόχευση
+98 Στήσιμο Παγίδων
+75 Ηγεσία
+5 Άμυνα (Μπόνους μάχης οχυρού)
+25 Αντίσταση (Μπόνους μάχης οχυρού)
easter_2024_yield_4.png
Σέλα Davis Tutt+0.055 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
+0.055 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
+0.055 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
+0.3 Αποφυγή (ανά Επίπεδο)
+0.65 Κρύψιμο (ανά Επίπεδο)
+0.65 Στήσιμο Παγίδων (ανά Επίπεδο)
+0.5 Ηγεσία (ανά Επίπεδο)
+5.0000 Άμυνα (Μπόνους μάχης οχυρού)
+25.000000 Αντίσταση (Μπόνους μάχης οχυρού)
+9 Κινητικότητα
+9 Επιδεξιότητα
+9 Χαρισματικότητα
+45 Αποφυγή
+98 Κρύψιμο
+98 Στήσιμο Παγίδων
+75 Ηγεσία
+5 Άμυνα (Μπόνους μάχης οχυρού)
+25 Αντίσταση (Μπόνους μάχης οχυρού)
600
Μπόνους σετ
easter_2024_animal_2.png

easter_2024_yield_2.png
Σετ άλογο και ονειργοπαγίδα Πηδηχτού Κεραυνού+0.07 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
+0.07 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
+0.07 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
+0.07 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
+0.85 Κατασκευή (ανά Επίπεδο)
+0.65 Πόντοι Υγείας (ανά Επίπεδο)
+0.4 Αντανακλαστικά (ανά Επίπεδο)
+0.4 Τακτικές (ανά Επίπεδο)
+100% Επαναφορά
+120 Πόντοι Εργασίας
+11 Δύναμη
+11 Κινητικότητα
+11 Επιδεξιότητα
+11 Χαρισματικότητα
+128 Κατασκευή
+98 Πόντοι Υγείας
+60 Αντανακλαστικά
+60 Τακτικές
+100% Επαναφορά
+120 Πόντοι Εργασίας
-
easter_2024_animal_3.png

easter_2024_yield_3.png
Σετ άλογο και τσάντα Γυριστής Αστραπής+0.05 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
+0.05 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
+0.05 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
+0.05 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
+0.55 Πόντοι Υγείας (ανά Επίπεδο)
+0.5 Αποφυγή (ανά Επίπεδο)
+0.5 Κρύψιμο (ανά Επίπεδο)
+0.6 Ηγεσία (ανά Επίπεδο)
+3.0000 Άμυνα (Μπόνους μάχης οχυρού)
+60.000000 Αντίσταση (Μπόνους μάχης οχυρού)
+30% Εμπειρία από δουλειές, μονομαχίες και μάχες οχυρού
+8 Δύναμη
+8 Κινητικότητα
+8 Επιδεξιότητα
+8 Χαρισματικότητα
+83 Πόντοι Υγείας
+75 Αποφυγή
+75 Κρύψιμο
+90 Ηγεσία
+3 Άμυνα (Μπόνους μάχης οχυρού)
+60 Αντίσταση (Μπόνους μάχης οχυρού)
+30% Εμπειρία από δουλειές, μονομαχίες και μάχες οχυρού
-
easter_2024_animal_4.png

easter_2024_yield_4.png
Σετ άλογο και σέλα Davis Tutt+0.06 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
+0.06 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
+0.06 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
+0.35 Αποφυγή (ανά Επίπεδο)
+0.7 Κρύψιμο (ανά Επίπεδο)
+0.35 Στόχευση (ανά Επίπεδο)
+0.7 Στήσιμο Παγίδων (ανά Επίπεδο)
+0.4 Ηγεσία (ανά Επίπεδο)
+40% Εμπειρία από δουλειές, μονομαχίες και μάχες οχυρών
+5.0000 Άμυνα (Μπόνους τομέα μάχης οχυρού)
+70.000000 Αντίσταση (Μπόνους μάχης οχυρού)
+9 Κινητικότητα
+9 Επιδεξιότητα
+9 Χαρισματικότητα
+53 Αποφυγή
+105 Κρύψιμο
+53 Στόχευση
+105 Στήσιμο Παγίδων
+60 Ηγεσία
+40% Εμπειρία από δουλειές, μονομαχίες και μάχες οχυρών
+5 Άμυνα (Μπόνους τομέα μάχης οχυρού)
+70 Αντίσταση (Μπόνους μάχης οχυρού)
-


Τα λέμε στο παιχνίδι.
Η Ομάδα του The West
 
Κορυφή