Γύρος X

Κατάσταση
Δεν είναι ανοικτή για περαιτέρω απαντήσεις.

LeBron23

Μέλος
1.οπλο+οπλο+οπλο=30 ==>3οπλο=30 ==.οπλο=30/3 ==>οπλο=10
2.καπελοX10 + καπελο=77==>11καπελο=77==>καπελο=77/11=7
3.παντελονιx10+παντελονι=22 ==>παντελονι=2
4. 10+2 x 7=24
 

knightmaregr

Μέλος προσωπικού
Community Manager
Σωστή απάντηση:

24

Εξήγηση:
Όπλο = 10
Καπέλο = 7
Παντελόνι = 2

10 + 2 * 7 = 10 + 14 = 24 (οι πολλαπλασιασμοί έχουν μεγαλύτερη προτεραιότητα έναντι των προσθέσεων)
 
Κατάσταση
Δεν είναι ανοικτή για περαιτέρω απαντήσεις.
Κορυφή