Γύρος X

Κατάσταση
Δεν είναι ανοικτή για περαιτέρω απαντήσεις.

Madara Uchiha

Παλαίμαχος
10 + 10 + 10 = 30 / Οπλα = 30
7 επι 10 + 7 = 77 / Καπέλο = 7
2 επι 10 + 2 = 22 / Παντελόνι = 2
2 επι 7 = 14 + 10 = 24 / ? = 24
 
Κατάσταση
Δεν είναι ανοικτή για περαιτέρω απαντήσεις.
Κορυφή