3ο Τουρνουά Οχυρών - Πρόγραμμα Μαχών

Belle Bernice

Well-Known Member
[1ος Αγώνας] Φάση Νοκ-άουτ [Γκρουπ Ηττημένων] (Παρασκευή 15 Μαΐου 2020)

[6ο Ζευγάρι] NET vs. Mix #3


Ώρα Μάχης: 21:30 (ώρα Ελλάδος)

Επίθεση: International (NET)
Άμυνα: Γερμανία, Ολλανδία, Δανία, Σουηδία (Mix #3)
Replay: Δείτε εδώ!

Επίθεση: Γερμανία, Ολλανδία, Δανία, Σουηδία (Mix #3)
Άμυνα: International (NET)
Replay: Δείτε εδώ!

Συνολικό Σκορ:
NET [1] vs. Mix #3 [0]
Νικητής Κυκλώματος:
NET

[5ο Ζευγάρι] Τσεχία vs. Πολωνία


Ώρα Μάχης: 23:00 (ώρα Ελλάδος)

Επίθεση: Τσεχία (CZ)
Άμυνα: Πολωνία (PL)
Replay: Δείτε εδώ!

Επίθεση: Πολωνία (PL)
Άμυνα: Τσεχία (CZ)
Replay: Δείτε εδώ!

Συνολικό Σκορ:
Τσεχία [1] vs. Πολωνία [0]
Νικητής Κυκλώματος:
Τσεχία
 
Τελευταία επεξεργασία:

Belle Bernice

Well-Known Member
[1ος Αγώνας] Φάση Ημιτελικών [Γκρουπ Νικητών] (Σάββατο 16 Μαΐου 2020)

[8ο Ζευγάρι] Ιταλία vs. Ουγγαρία


Ώρα Μάχης: 21:30 (ώρα Ελλάδος)

Επίθεση: Ιταλία (IT)
Άμυνα: Ουγγαρία (HU)
Replay: Δείτε εδώ!

Επίθεση: Ουγγαρία (HU)
Άμυνα: Ιταλία (IT)
Replay: Δείτε εδώ!

Συνολικό Σκορ:
Ιταλία [1] vs. Ουγγαρία [0]
Νικητής Κυκλώματος:
Ιταλία

[7ο Ζευγάρι] Mix #1 vs. Ρουμανία


Ώρα Μάχης: 22:45 (ώρα Ελλάδος)

Επίθεση: Ιταλία, Ελλάδα (Mix #1)
Άμυνα: Ρουμανία (RO)
Replay: Δείτε εδώ!

Επίθεση: Ρουμανία (RO)
Άμυνα: Ιταλία, Ελλάδα (Mix #1)
Replay: Δείτε εδώ!

Συνολικό Σκορ:
Mix #1 [0] vs. Ρουμανία [1]
Νικητής Κυκλώματος:
Ρουμανία
 
Τελευταία επεξεργασία:

Belle Bernice

Well-Known Member
[2ος Αγώνας] Φάση Νοκ-άουτ [Γκρουπ Ηττημένων] (Κυριακή 17 Μαΐου 2020)

[6ο Ζευγάρι] NET vs. Mix #3


Ώρα Μάχης: 21:30 (ώρα Ελλάδος)

Επίθεση: International (NET)
Άμυνα: Γερμανία, Ολλανδία, Δανία, Σουηδία (Mix #3)
Replay: Δείτε εδώ!

Επίθεση: Γερμανία, Ολλανδία, Δανία, Σουηδία (Mix #3)
Άμυνα: International (NET)
Replay: Δείτε εδώ!

Συνολικό Σκορ:
NET [1] vs. Mix #3 [1]
Νικητής Κυκλώματος:
Mix #3

[5ο Ζευγάρι] Τσεχία vs. Πολωνία


Ώρα Μάχης: 23:00 (ώρα Ελλάδος)

Επίθεση: Τσεχία (CZ)
Άμυνα: Πολωνία (PL)
Replay: Δείτε εδώ!

Επίθεση: Πολωνία (PL)
Άμυνα: Τσεχία (CZ)
Replay: Δείτε εδώ!

Συνολικό Σκορ:
Τσεχία [1] vs. Πολωνία [1]
Νικητής Κυκλώματος:
Πολωνία
 
Τελευταία επεξεργασία:

Belle Bernice

Well-Known Member
[2ος Αγώνας] Φάση Ημιτελικών [Γκρουπ Νικητών] (Δευτέρα 18 Μαΐου 2020)

[8ο Ζευγάρι] Ιταλία vs. Ουγγαρία


Ώρα Μάχης: 21:30 (ώρα Ελλάδος)

Επίθεση: Ιταλία (IT)
Άμυνα: Ουγγαρία (HU)
Replay: Δείτε εδώ!

Επίθεση: Ουγγαρία (HU)
Άμυνα: Ιταλία (IT)
Replay: Δείτε εδώ!

Συνολικό Σκορ:
Ιταλία [2] vs. Ουγγαρία [0]
Νικητής Κυκλώματος:
Ιταλία

[7ο Ζευγάρι] Mix #1 vs. Ρουμανία


Ώρα Μάχης: 22:15 (ώρα Ελλάδος)

Επίθεση: Ιταλία, Ελλάδα (Mix #1)
Άμυνα: Ρουμανία (RO)
Replay: Δείτε εδώ!

Επίθεση: Ρουμανία (RO)
Άμυνα: Ιταλία, Ελλάδα (Mix #1)
Replay: Δείτε εδώ!

Συνολικό Σκορ:
Mix #1 [1] vs. Ρουμανία [1]
Νικητής Κυκλώματος:
Mix #1
 
Τελευταία επεξεργασία:

Belle Bernice

Well-Known Member
[3ος Αγώνας] Φάση Νοκ-άουτ [Γκρουπ Ηττημένων] (Τρίτη 19 Μαΐου 2020)

[6ο Ζευγάρι] NET vs. Mix #3


Ώρα Μάχης: 21:30 (ώρα Ελλάδος)

Επίθεση: International (NET)
Άμυνα: Γερμανία, Ολλανδία, Δανία, Σουηδία (Mix #3)
Replay: Δείτε εδώ!

Επίθεση: Γερμανία, Ολλανδία, Δανία, Σουηδία (Mix #3)
Άμυνα: International (NET)
Replay: Δείτε εδώ!

Συνολικό Σκορ:
NET [1] vs. Mix #3 [2]
Νικητής Κυκλώματος:
Mix #3

[5ο Ζευγάρι] Τσεχία vs. Πολωνία


Ώρα Μάχης: 23:00 (ώρα Ελλάδος)

Επίθεση: Τσεχία (CZ)
Άμυνα: Πολωνία (PL)
Replay: Δείτε εδώ!

Επίθεση: Πολωνία (PL)
Άμυνα: Τσεχία (CZ)
Replay: Δείτε εδώ!

Συνολικό Σκορ:
Τσεχία [2] vs. Πολωνία [1]
Νικητής Κυκλώματος:
Τσεχία
 
Τελευταία επεξεργασία:

Belle Bernice

Well-Known Member
[3ος Αγώνας] Φάση Ημιτελικών [Γκρουπ Νικητών] (Τετάρτη 20 Μαΐου 2020)

[7ο Ζευγάρι] Mix #1 vs. Ρουμανία


Ώρα Μάχης: 22:15 (ώρα Ελλάδος)

Επίθεση: Ιταλία, Ελλάδα (Mix #1)
Άμυνα: Ρουμανία (RO)
Replay: Δείτε εδώ!

Επίθεση: Ρουμανία (RO)
Άμυνα: Ιταλία, Ελλάδα (Mix #1)
Replay: Δείτε εδώ!

Συνολικό Σκορ:
Mix #1 [1] vs. Ρουμανία [2]
Νικητής Κυκλώματος:
Ρουμανία
 
Τελευταία επεξεργασία:

Belle Bernice

Well-Known Member
[1ος Αγώνας] Φάση Νοκ-άουτ [Γκρουπ Ηττημένων] (Παρασκευή 22 Μαΐου 2020)

[10ο Ζευγάρι] Mix #3 vs. Mix #1


Ώρα Μάχης: 21:15 (ώρα Ελλάδος)

Επίθεση: Γερμανία, Ολλανδία, Δανία, Σουηδία (Mix #3)
Άμυνα: Ιταλία, Ελλάδα (Mix #1)
Replay: Δείτε εδώ!

Επίθεση: Ιταλία, Ελλάδα (Mix #1)
Άμυνα: Γερμανία, Ολλανδία, Δανία, Σουηδία (Mix #3)
Replay: Δείτε εδώ!

Συνολικό Σκορ:
Mix #3 [1] vs. Mix #1 [0]
Νικητής Κυκλώματος:
Mix #3

[9ο Ζευγάρι] Ουγγαρία vs. Τσεχία


Ώρα Μάχης: 22:30 (ώρα Ελλάδος)

Επίθεση: Ουγγαρία (HU)
Άμυνα: Τσεχία (CZ)
Replay: Δείτε εδώ!

Επίθεση: Τσεχία (CZ)
Άμυνα: Ουγγαρία (HU)
Replay: Δείτε εδώ!

Συνολικό Σκορ:
Ουγγαρία [1] vs. Τσεχία [0]
Νικητής Κυκλώματος:
Ουγγαρία
 
Τελευταία επεξεργασία:

Belle Bernice

Well-Known Member
[2ος Αγώνας] Φάση Νοκ-άουτ [Γκρουπ Ηττημένων] (Κυριακή 24 Μαΐου 2020)

[10ο Ζευγάρι] Mix #3 vs. Mix #1


Ώρα Μάχης: 21:15 (ώρα Ελλάδος)

Επίθεση: Γερμανία, Ολλανδία, Δανία, Σουηδία (Mix #3)
Άμυνα: Ιταλία, Ελλάδα (Mix #1)
Replay: Δείτε εδώ!

Επίθεση: Ιταλία, Ελλάδα (Mix #1)
Άμυνα: Γερμανία, Ολλανδία, Δανία, Σουηδία (Mix #3)
Replay: Δείτε εδώ!

Συνολικό Σκορ:
Mix #3 [1] vs. Mix #1 [1]
Νικητής Κυκλώματος:
Mix #1

[9ο Ζευγάρι] Ουγγαρία vs. Τσεχία


Ώρα Μάχης: 22:30 (ώρα Ελλάδος)

Επίθεση: Ουγγαρία (HU)
Άμυνα: Τσεχία (CZ)
Replay: Δείτε εδώ!

Επίθεση: Τσεχία (CZ)
Άμυνα: Ουγγαρία (HU)
Replay: Δείτε εδώ!

Συνολικό Σκορ:
Ουγγαρία [2] vs. Τσεχία [0]
Νικητής Κυκλώματος:
Ουγγαρία
 
Τελευταία επεξεργασία:

Belle Bernice

Well-Known Member
[3ος Αγώνας] Φάση Νοκ-άουτ [Γκρουπ Ηττημένων] (Τρίτη 26 Μαΐου 2020)

[10ο Ζευγάρι] Mix #3 vs. Mix #1


Ώρα Μάχης: 21:15 (ώρα Ελλάδος)

Επίθεση: Γερμανία, Ολλανδία, Δανία, Σουηδία (Mix #3)
Άμυνα: Ιταλία, Ελλάδα (Mix #1)
Replay: Δείτε εδώ!

Επίθεση: Ιταλία, Ελλάδα (Mix #1)
Άμυνα: Γερμανία, Ολλανδία, Δανία, Σουηδία (Mix #3)
Replay: Δείτε εδώ!

Συνολικό Σκορ:
Mix #3 [1] vs. Mix #1 [2]
Νικητής Κυκλώματος:
Mix #1
 
Τελευταία επεξεργασία:

Belle Bernice

Well-Known Member
[1ος Αγώνας] Τελικός [Γκρουπ Νικητών] (Τετάρτη 27 Μαΐου 2020)

[Μάχη για την 1η Θέση] Ρουμανία vs. Ιταλία


Ώρα Μάχης: 22:00 (ώρα Ελλάδος)

Επίθεση: Ρουμανία (RO)
Άμυνα: Ιταλία (IT)
Replay: Δείτε εδώ!

Επίθεση: Ιταλία (IT)
Άμυνα: Ρουμανία (RO)
Replay: Δείτε εδώ!

Συνολικό Σκορ:
Ρουμανία [0] vs. Ιταλία [1]
Νικητής Κυκλώματος:
Ιταλία
 
Τελευταία επεξεργασία:

Belle Bernice

Well-Known Member
[1ος Αγώνας] Τελικός [Γκρουπ Ηττημένων] (Πέμπτη 28 Μαΐου 2020)

[Μάχη για την 3η Θέση] Ουγγαρία vs. Mix #1


Ώρα Μάχης: 22:00 (ώρα Ελλάδος)

Επίθεση: Ουγγαρία (HU)
Άμυνα: Ιταλία, Ελλάδα (Mix #1)
Replay: Δείτε εδώ!

Επίθεση: Ιταλία, Ελλάδα (Mix #1)
Άμυνα: Ουγγαρία (HU)
Replay: Δείτε εδώ!

Συνολικό Σκορ:
Ουγγαρία [1] vs. Mix #1 [0]
Νικητής Κυκλώματος:
Ουγγαρία
 
Τελευταία επεξεργασία:

Belle Bernice

Well-Known Member
[2ος Αγώνας] Τελικός [Γκρουπ Νικητών] (Παρασκευή 29 Μαΐου 2020)

[Μάχη για την 1η Θέση] Ρουμανία vs. Ιταλία


Ώρα Μάχης: 22:00 (ώρα Ελλάδος)

Επίθεση: Ρουμανία (RO)
Άμυνα: Ιταλία (IT)
Replay: Δείτε εδώ!

Επίθεση: Ιταλία (IT)
Άμυνα: Ρουμανία (RO)
Replay: Δείτε εδώ!

Συνολικό Σκορ:
Ρουμανία [1] vs. Ιταλία [1]
Νικητής Κυκλώματος:
Ρουμανία
 
Τελευταία επεξεργασία:

Belle Bernice

Well-Known Member
[2ος Αγώνας] Τελικός [Γκρουπ Ηττημένων] (Σάββατο 30 Μαΐου 2020)

[Μάχη για την 3η Θέση] Ουγγαρία vs. Mix #1


Ώρα Μάχης: 22:00 (ώρα Ελλάδος)

Επίθεση: Ουγγαρία (HU)
Άμυνα: Ιταλία, Ελλάδα (Mix #1)
Replay: Δείτε εδώ!

Επίθεση: Ιταλία, Ελλάδα (Mix #1)
Άμυνα: Ουγγαρία (HU)
Replay: Δείτε εδώ!

Συνολικό Σκορ:
Ουγγαρία [1] vs. Mix #1 [1]
Νικητής Κυκλώματος:
Mix #1
 
Τελευταία επεξεργασία:

Belle Bernice

Well-Known Member
[3ος Αγώνας] Τελικός [Γκρουπ Νικητών] (Κυριακή 31 Μαΐου 2020)

[Μάχη για την 1η Θέση] Ρουμανία vs. Ιταλία


Ώρα Μάχης: 22:00 (ώρα Ελλάδος)

Επίθεση: Ρουμανία (RO)
Άμυνα: Ιταλία (IT)
Replay: Δείτε εδώ!

Επίθεση: Ιταλία (IT)
Άμυνα: Ρουμανία (RO)
Replay: Δείτε εδώ!

Συνολικό Σκορ:
Ρουμανία [1] vs. Ιταλία [2]
Πρωταθλήτρια Χώρα στο Παγκόσμιο Τουρνουά Οχυρών 2020:
Ιταλία
 
Τελευταία επεξεργασία:

Belle Bernice

Well-Known Member
[3ος Αγώνας] Τελικός [Γκρουπ Ηττημένων] (Δευτέρα 01 Ιουνίου 2020)

[Μάχη για την 3η Θέση] Ουγγαρία vs. Mix #1


Ώρα Μάχης: 22:00 (ώρα Ελλάδος)

Επίθεση: Ουγγαρία (HU)
Άμυνα: Ιταλία, Ελλάδα (Mix #1)
Replay: Δείτε εδώ!

Επίθεση: Ιταλία, Ελλάδα (Mix #1)
Άμυνα: Ουγγαρία (HU)
Replay: Δείτε εδώ!

Συνολικό Σκορ:
Ουγγαρία [1] vs. Mix #1 [2]
Νικητής Κυκλώματος:
Mix #1
 
Τελευταία επεξεργασία:

Belle Bernice

Well-Known Member
[1ος Αγώνας] Σούπερ - Τελικός [Γκρουπ Ηττημένων] (Τετάρτη 03 Ιουνίου 2020)

[Μάχη για την 2η Θέση] Mix #1 vs. Ρουμανία


Ώρα Μάχης: 22:00 (ώρα Ελλάδος)

Επίθεση: Ιταλία, Ελλάδα (Mix #1)
Άμυνα: Ρουμανία (RO)
Replay: Δείτε εδώ!

Επίθεση: Ρουμανία (RO)
Άμυνα: Ιταλία, Ελλάδα (Mix #1)
Replay: Δείτε εδώ!

Συνολικό Σκορ:
Mix #1 [1] vs. Ρουμανία [0]
Νικητής Κυκλώματος:
Mix #1
 
Τελευταία επεξεργασία:

Belle Bernice

Well-Known Member
[2ος Αγώνας] Σούπερ - Τελικός [Γκρουπ Ηττημένων] (Παρασκευή 05 Ιουνίου 2020)

[Μάχη για την 2η Θέση] Mix #1 vs. Ρουμανία


Ώρα Μάχης: 22:00 (ώρα Ελλάδος)

Επίθεση: Ιταλία, Ελλάδα (Mix #1)
Άμυνα: Ρουμανία (RO)
Replay: Δείτε εδώ!

Επίθεση: Ρουμανία (RO)
Άμυνα: Ιταλία, Ελλάδα (Mix #1)
Replay: Δείτε εδώ!

Συνολικό Σκορ:
Mix #1 [1] vs. Ρουμανία [1]
Νικητής Κυκλώματος:
Ρουμανία
 
Τελευταία επεξεργασία:

Belle Bernice

Well-Known Member
[3ος Αγώνας] Σούπερ - Τελικός [Γκρουπ Ηττημένων] (Κυριακή 07 Ιουνίου 2020)

[Μάχη για την 2η Θέση] Mix #1 vs. Ρουμανία


Ώρα Μάχης: 22:00 (ώρα Ελλάδος)

Επίθεση: Ιταλία, Ελλάδα (Mix #1)
Άμυνα: Ρουμανία (RO)
Replay: Δείτε εδώ!

Επίθεση: Ρουμανία (RO)
Άμυνα: Ιταλία, Ελλάδα (Mix #1)
Replay: Δείτε εδώ!

Συνολικό Σκορ:
Mix #1 [1] vs. Ρουμανία [1]
2η Θέση Παγκοσμίου Τουρνουά Οχυρών 2020:
-
 
Τελευταία επεξεργασία: