ψαρι τυλιγμενο σε εφημεριδα

Belle Bernice

Well-Known Member


Από οποιοδήποτε μάγειρα που έχει μάθει την συνταγή.
Καλό θα ήταν να του έχεις τα υλικά που χρειάζονται :D