Νέα Έκδοση Χαρακτηριστικά έκδοσης 2.153

Belle Bernice

Μέλος προσωπικού
Social Media Moderator

Την Τρίτη 06 Ιουλίου 2021 θα πραγματοποιηθεί η αναβάθμιση της έκδοσης 2.153. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι η ημερομηνία, η ώρα και το περιεχόμενο της ενημέρωσης ενδέχεται να αλλάξουν.


 • Βελτιώσεις παλαιών αντικειμένων κεφαλής
Συνεχίζοντας τις βελτιώσεις αντικειμένων, εξισορροπήσαμε ορισμένα άλλα παλαιότερα αντικείμενα κεφαλής.
Εικονίδιο​
Όνομα Αντικειμένου​
Νέο Μπόνους​
Γκρι Καπέλο Κτηνοτρόφου​
 • +0.01 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0.01 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.01 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.01 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0.46 Ανθεκτικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0.46 Ιππασία (ανά Επίπεδο)
  • +0.46 Στήσιμο Παγίδων (ανά Επίπεδο)
Κίτρινο Καπέλο Κτηνοτρόφου​
 • +0.02 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0.026 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0.46 Σθένος (ανά Επίπεδο)
  • +0.48 Κρύψιμο (ανά Επίπεδο)
  • +0.54 Ηγεσία (ανά Επίπεδο)
Μπλε Καπέλο Κτηνοτρόφου​
 • +0.02 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0.026 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0.48 Πόντοι Υγείας (ανά Επίπεδο)
  • +0.46 Σημάδι (ανά Επίπεδο)
  • +0.54 Επιδιόρθωση (ανά Επίπεδο)
Πράσινο Καπέλο Κτηνοτρόφου​
 • +0.02 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0.026 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0.48 Αποφυγή (ανά Επίπεδο)
  • +0.54 Κολύμπι (ανά Επίπεδο)
  • +0.46 Στόχευση (ανά Επίπεδο)
Καφέ Καπέλο Κτηνοτρόφου​
 • +0.02 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0.55 Αντοχή (ανά Επίπεδο)
  • +0.55 Εξαιρετικές Κινητικές Ικανότητες (ανά Επίπεδο)
  • +0.54 Εμπόριο (ανά Επίπεδο)
Μαύρο Καπέλο Κτηνοτρόφου​
 • +0.02 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0.44 Κατασκευή (ανά Επίπεδο)
  • +0.48 Αντανακλαστικά (ανά Επίπεδο)
  • +0.44 Ζωώδες Ένστικτο (ανά Επίπεδο)
Περίεργο Καπέλο Κτηνοτρόφου​
 • +0.02 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0.55 Ανθεκτικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0.51 Ιππασία (ανά Επίπεδο)
  • +0.54 Τακτικές (ανά Επίπεδο)
  • +0.54 Εμφάνιση (ανά Επίπεδο)
Καπέλο Κτηνοτρόφου του William Travis​
 • +0.026 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0.026 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.026 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.026 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0.55 Κρύψιμο (ανά Επίπεδο)
  • +0.56 Στήσιμο Παγίδων (ανά Επίπεδο)
Γκρι Μεταξωτό Ημίψηλο Καπέλο​
 • +0.02 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0.01 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.01 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.01 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0.51 Σθένος (ανά Επίπεδο)
  • +0.54 Επιδιόρθωση (ανά Επίπεδο)
Κίτρινο Μεταξωτό Ημίψηλο Καπέλο​
 • +0.01 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.01 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0.56 Κολύμπι (ανά Επίπεδο)
  • +0.56 Στόχευση (ανά Επίπεδο)
  • +0.56 Ηγεσία (ανά Επίπεδο)
Μπλε Μεταξωτό Ημίψηλο Καπέλο​
 • +0.02 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.01 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.01 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0.56 Αντοχή (ανά Επίπεδο)
  • +0.56 Αποφυγή (ανά Επίπεδο)
  • +0.56 Σημάδι (ανά Επίπεδο)
Πράσινο Μεταξωτό Ημίψηλο Καπέλο​
 • +0.01 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.01 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0.56 Πόντοι Υγείας (ανά Επίπεδο)
  • +0.56 Αντανακλαστικά (ανά Επίπεδο)
  • +0.56 Εξαιρετικές Κινητικές Ικανότητες (ανά Επίπεδο)
Καφέ Μεταξωτό Ημίψηλο Καπέλο​
 • +0.026 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0.57 Κρύψιμο (ανά Επίπεδο)
  • +0.56 Στήσιμο Παγίδων (ανά Επίπεδο)
Μαύρο Μεταξωτό Ημίψηλο Καπέλο​
 • +0.02 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0.39 Κατασκευή (ανά Επίπεδο)
  • +0.54 Ιππασία (ανά Επίπεδο)
  • +0.51 Τακτικές (ανά Επίπεδο)
Περίεργο Μεταξωτό Ημίψηλο Καπέλο​
 • +0.02 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.026 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.026 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0.55 Ανθεκτικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0.55 Επιδιόρθωση (ανά Επίπεδο)
  • +0.56 Εμπόριο (ανά Επίπεδο)
Μεταξωτό Ημίψηλο Καπέλο του Nathaniel Bacon​
 • +0.026 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0.026 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.026 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.026 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0.44 Αποφυγή (ανά Επίπεδο)
  • +0.44 Στόχευση (ανά Επίπεδο)
  • +0.56 Εμφάνιση (ανά Επίπεδο)
Γκρι Φαρδύ Στρογγυλό Καπέλο​
 • +0.02 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0.54 Σθένος (ανά Επίπεδο)
  • +0.51 Πόντοι Υγείας (ανά Επίπεδο)
Κίτρινο Φαρδύ Στρογγυλό Καπέλο​
 • +0.02 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
  +0.02 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0.54 Αντανακλαστικά (ανά Επίπεδο)
  • +0.54 Κολύμπι (ανά Επίπεδο)
  • +0.56 Ζωώδες Ένστικτο (ανά Επίπεδο)
Μπλε Φαρδύ Στρογγυλό Καπέλο​
 • +0.02 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0.54 Αντοχή (ανά Επίπεδο)
  • +0.56 Σημάδι (ανά Επίπεδο)
  • +0.54 Ηγεσία (ανά Επίπεδο)
Πράσινο Φαρδύ Στρογγυλό Καπέλο​
 • +0.02 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0.54 Κατασκευή (ανά Επίπεδο)
  • +0.56 Κρύψιμο (ανά Επίπεδο)
  • +0.54 Στήσιμο Παγίδων (ανά Επίπεδο)
Καφέ Φαρδύ Στρογγυλό Καπέλο​
 • +0.02 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0.42 Ιππασία (ανά Επίπεδο)
  • +0.55 Εξαιρετικές Κινητικές Ικανότητες (ανά Επίπεδο)
  • +0.51 Εμφάνιση (ανά Επίπεδο)
Μαύρο Φαρδύ Στρογγυλό Καπέλο​
 • +0.02 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0.48 Πόντοι Υγείας (ανά Επίπεδο)
  • +0.48 Αποφυγή (ανά Επίπεδο)
  • +0.48 Στόχευση (ανά Επίπεδο)
  • +0.56 Τακτικές (ανά Επίπεδο)
Περίεργο Φαρδύ Στρογγυλό Καπέλο​
 • +0.026 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0.026 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.026 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.026 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0.56 Σθένος (ανά Επίπεδο)
  • +0.56 Ανθεκτικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0.55 Κολύμπι (ανά Επίπεδο)
Φαρδύ Στρογγυλό Καπέλο του Benjamin Brown​
 • +0.026 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0.026 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.026 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.026 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0.55 Εξαιρετικές Κινητικές Ικανότητες (ανά Επίπεδο)
  • +0.55 Επιδιόρθωση (ανά Επίπεδο)
  • +0.57 Εμπόριο (ανά Επίπεδο)
Γκρι Σκληρό Καπέλο​
 • +0.02 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0.54 Αντανακλαστικά (ανά Επίπεδο)
  • +0.56 Ζωώδες Ένστικτο (ανά Επίπεδο)
Κίτρινο Σκληρό Καπέλο​
 • +0.02 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0.56 Στήσιμο Παγίδων (ανά Επίπεδο)
  • +0.56 Ηγεσία (ανά Επίπεδο)
  • +0.56 Ζωώδες Ένστικτο (ανά Επίπεδο)
Μπλε Σκληρό Καπέλο​
 • +0.02 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0.55 Ιππασία (ανά Επίπεδο)
  • +0.56 Κρύψιμο (ανά Επίπεδο)
  • +0.57 Σημάδι (ανά Επίπεδο)
Πράσινο Σκληρό Καπέλο​
 • +0.02 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0.57 Αντοχή (ανά Επίπεδο)
  • +0.55 Αποφυγή (ανά Επίπεδο)
  • +0.56 Στόχευση (ανά Επίπεδο)
Καφέ Σκληρό Καπέλο​
 • +0.02 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0.46 Σθένος (ανά Επίπεδο)
  • +0.48 Τακτικές (ανά Επίπεδο)
  • +0.56 Εμφάνιση (ανά Επίπεδο)
Μαύρο Σκληρό Καπέλο​
 • +0.02 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0.46 Πόντοι Υγείας (ανά Επίπεδο)
  • +0.48 Κολύμπι (ανά Επίπεδο)
  • +0.56 Εξαιρετικές Κινητικές Ικανότητες (ανά Επίπεδο)
Περίεργο Σκληρό Καπέλο​
 • +0.026 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0.026 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.026 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.026 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0.56 Ανθεκτικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0.56 Αντανακλαστικά (ανά Επίπεδο)
  • +0.56 Επιδιόρθωση (ανά Επίπεδο)
Σκληρό Καπέλο του Samuel Clemens​
 • +0.026 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0.026 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.026 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.026 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0.56 Κατασκευή (ανά Επίπεδο)
  • +0.54 Κρύψιμο (ανά Επίπεδο)
  • +0.51 Στήσιμο Παγίδων (ανά Επίπεδο)
Γκρι Καπέλο Τζιν​
 • +0.55 Αντοχή (ανά Επίπεδο)
 • +0.56 Ιππασία (ανά Επίπεδο)
 • +0.56 Σημάδι (ανά Επίπεδο)
 • +0.55 Εμπόριο (ανά Επίπεδο)
Κίτρινο Καπέλο Τζιν​
 • +0.02 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0.57 Κολύμπι (ανά Επίπεδο)
  • +0.44 Στήσιμο Παγίδων (ανά Επίπεδο)
  • +0.48 Ηγεσία (ανά Επίπεδο)
  • +0.56 Ζωώδες Ένστικτο (ανά Επίπεδο)
Μπλε Καπέλο Τζιν​
 • +0.02 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0.57 Ανθεκτικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0.44 Πόντοι Υγείας (ανά Επίπεδο)
  • +0.56 Στόχευση (ανά Επίπεδο)
  • +0.48 Τακτικές (ανά Επίπεδο)
Πράσινο Καπέλο Τζιν​
 • +0.02 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0.44 Πόντοι Υγείας (ανά Επίπεδο)
  • +0.57 Αντανακλαστικά (ανά Επίπεδο)
  • +0.56 Αποφυγή (ανά Επίπεδο)
  • +0.48 Εξαιρετικές Κινητικές Ικανότητες (ανά Επίπεδο)
Καφέ Καπέλο Τζιν​
 • +0.02 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0.48 Σθένος (ανά Επίπεδο)
  • +0.56 Κρύψιμο (ανά Επίπεδο)
  • +0.55 Επιδιόρθωση (ανά Επίπεδο)
Μαύρο Καπέλο Τζιν​
 • +0.026 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0.026 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.026 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.026 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0.56 Σημάδι (ανά Επίπεδο)
  • +0.56 Εμφάνιση (ανά Επίπεδο)
Περίεργο Καπέλο Τζιν​
 • +0.026 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0.026 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.026 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.026 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0.57 Ιππασία (ανά Επίπεδο)
  • +0.57 Κολύμπι (ανά Επίπεδο)
  • +0.57 Στήσιμο Παγίδων (ανά Επίπεδο)
Καπέλο Τζιν του Texas Jack​
 • +0.026 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0.026 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.026 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.026 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0.44 Αντοχή (ανά Επίπεδο)
  • +0.56 Ηγεσία (ανά Επίπεδο)
  • +0.57 Εμπόριο (ανά Επίπεδο)
Γκρι Καπέλο Ιππικού​
 • +0.02 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0.57 Κατασκευή (ανά Επίπεδο)
  • +0.55 Ζωώδες Ένστικτο (ανά Επίπεδο)
Κίτρινο Καπέλο Ιππικού​
 • +0.02 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0.56 Ανθεκτικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0.56 Αποφυγή (ανά Επίπεδο)
  • +0.56 Επιδιόρθωση (ανά Επίπεδο)
  • +0.56 Τακτικές (ανά Επίπεδο)
Μπλε Καπέλο Ιππικού​
 • +0.02 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0.56 Αντοχή (ανά Επίπεδο)
  • +0.56 Στόχευση (ανά Επίπεδο)
  • +0.56 Σημάδι (ανά Επίπεδο)
  • +0.56 Εμπόριο (ανά Επίπεδο)
Πράσινο Καπέλο Ιππικού​
 • +0.02 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0.56 Σθένος (ανά Επίπεδο)
  • +0.56 Πόντοι Υγείας (ανά Επίπεδο)
  • +0.56 Αντανακλαστικά (ανά Επίπεδο)
  • +0.56 Εξαιρετικές Κινητικές Ικανότητες (ανά Επίπεδο)
Καφέ Καπέλο Ιππικού​
 • +0.02 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0.57 Ιππασία (ανά Επίπεδο)
  • +0.54 Ηγεσία (ανά Επίπεδο)
  • +0.55 Ζωώδες Ένστικτο (ανά Επίπεδο)
Μαύρο Καπέλο Ιππικού​
 • +0.02 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0.57 Κατασκευή (ανά Επίπεδο)
  • +0.54 Ανθεκτικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0.55 Επιδιόρθωση (ανά Επίπεδο)
Περίεργο Καπέλο Ιππικού​
 • +0.026 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0.026 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.026 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • 0.026 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0.57 Κατασκευή (ανά Επίπεδο)
  • +0.56 Κολύμπι (ανά Επίπεδο)
  • +0.56 Εμπόριο (ανά Επίπεδο)
  • +0.56 Ζωώδες Ένστικτο (ανά Επίπεδο)
Καπέλο Ιππικού του George Custer​
 • +0.026 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0.026 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.026 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.026 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0.51 Αποφυγή (ανά Επίπεδο)
  • +0.42 Στόχευση (ανά Επίπεδο)
  • +0.56 Τακτικές (ανά Επίπεδο)
  • +0.56 Εμφάνιση (ανά Επίπεδο)
Χριστουγεννιάτικο Καπέλο​
 • +0.02 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0.02 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0.56 Κρύψιμο (ανά Επίπεδο)
  • +0.56 Επιδιόρθωση (ανά Επίπεδο)
  • +0.57 Εμπόριο (ανά Επίπεδο)
  • +0.57 Ζωώδες Ένστικτο (ανά Επίπεδο)
R.A.M.B.O's rotes Stirnband​
 • +0.38 Κατασκευή (ανά Επίπεδο)
 • +0.38 Ηγεσία (ανά Επίπεδο)
 • +0.38 Επιδιόρθωση (ανά Επίπεδο)
 • +0.37 Σθένος (ανά Επίπεδο)
Δερμάτινο Καπέλο Βαλεντίνου​
 • +0.38 Στόχευση (ανά Επίπεδο)
 • +0.37 Αποφυγή (ανά Επίπεδο)
 • +0.31 Αντοχή (ανά Επίπεδο)
 • +0.37 Κρύψιμο (ανά Επίπεδο)
 • Η Σφυρήλατη θήκη περιείχε λάθος αντικείμενο
Η θήκη περιείχε την συνταγή Οδηγίες: Ταξιδιωτικός σάκος αντί για την συνταγή Οδηγίες: Πολυτελής λαβή σέλλας. Το λάθος αντικείμενο αφαιρέθηκε, ενώ το αναμενόμενο προστέθηκε στις ανταμοιβές της θήκης.

 • Ασυνήθιστο σεντούκι Μέρας Ανεξαρτησίας
Το σεντούκι είχε ένα λανθασμένο αντικείμενο στη λίστα ανταμοιβών του. Η Ζώνη Χρυσού του James Marshall αφαιρέθηκε από τις ανταμοιβές του σεντουκιού.

 • Η σέλα του Johnny Ringo είχε δυνατότητα αναβάθμισης
Η σέλα του δωρεά σετ εκδήλωσης του Πάσχα 2021 είχε δυνατότητα αναβάθμισης, ενώ δεν έπρεπε να έχει, καθώς το σετ μπορεί να ληφθεί μόνο μία φορά.


Ελπίζουμε να σας ικανοποιήσουν οι αλλαγές και προσθήκες της αναβάθμισης αυτής.
Ως συνήθως ανυπομονούμε για τα σχόλιά σας!


Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Η Ομάδα Διαχείρισης του The West