Νέα Έκδοση Χαρακτηριστικά Έκδοσης 2.176

Belle Bernice

Μέλος προσωπικού
Social Media Moderator
new_changelog_2_176.png


Την Τρίτη 21 Ιουνίου 2022 θα πραγματοποιηθεί η αναβάθμιση της έκδοσης 2.176. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι η ημερομηνία, η ώρα και το περιεχόμενο της ενημέρωσης ενδέχεται να αλλάξουν.
char_veltioseis.png

 • Βελτιώσεις παλαιών αντικειμένων
Έχουμε βελτιώσει το τελευταίο μέρος της κατηγορίας των παλαιών ζωνών.

Εικονίδιο​
Όνομα Αντικειμένου​
Νέο Μπόνους​
grey_wildleather_belt.png
Γκρι Ζώνη από Άγριο Δέρμα
 • +0,01 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0,01 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0,01 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0,01 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0,51 Κολύμπι (ανά Επίπεδο)
  • +0,46 Τακτικές (ανά Επίπεδο)
yellow_wildleather_belt.png
Κίτρινη Ζώνη από Άγριο Δέρμα
 • +0,02 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0,02 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0,02 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0,02 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0,42 Κατασκευή (ανά Επίπεδο)
  • +0,38 Κρύψιμο (ανά Επίπεδο)
  • +0,34 Τακτικές (ανά Επίπεδο)
  • +0,54 Ζωώδες Ένστικτο (ανά Επίπεδο)
blue_wildleather_belt.png
Μπλε Ζώνη από Άγριο Δέρμα
 • +0,02 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0,02 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0,02 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0,02 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0,38 Ανθεκτικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0,54 Σημάδι (ανά Επίπεδο)
  • +0,34 Επιδιόρθωση (ανά Επίπεδο)
  • +0,42 Ηγεσία (ανά Επίπεδο)
green_wildleather_belt.png
Πράσινη Ζώνη από Άγριο Δέρμα
 • +0,02 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0,02 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0,02 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0,02 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0,38 Αντοχή (ανά Επίπεδο)
  • +0,54 Ιππασία (ανά Επίπεδο)
  • +0,34 Αποφυγή (ανά Επίπεδο)
  • +0,42 Στήσιμο Παγίδων (ανά Επίπεδο)
brown_wildleather_belt.png
Καφέ Ζώνη από Άγριο Δέρμα
 • +0,01 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0,01 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0,01 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0,01 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0,54 Κατασκευή (ανά Επίπεδο)
  • +0,54 Αντανακλαστικά (ανά Επίπεδο)
  • +0,54 Εξαιρετικές Κινητικές Ικανότητες (ανά Επίπεδο)
  • +0,39 Επιδιόρθωση (ανά Επίπεδο)
black_wildleather_belt.png
Μαύρη Ζώνη από Άγριο Δέρμα
 • +0,01 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0,01 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0,01 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0,01 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0,54 Αντοχή (ανά Επίπεδο)
  • +0,39 Πόντοι Υγείας (ανά Επίπεδο)
  • +0,54 Στόχευση (ανά Επίπεδο)
  • +0,54 Εμφάνιση (ανά Επίπεδο)
p1_wildleather_belt.png
Περίεργη Ζώνη από Άγριο Δέρμα
 • +0,02 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0,02 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0,02 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0,02 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0,54 Σθένος (ανά Επίπεδο)
  • +0,55 Αποφυγή (ανά Επίπεδο)
  • +0,54 Κολύμπι (ανά Επίπεδο)
fine_wildleather_belt.png
Ζώνη από Άγριο Δέρμα του Daniel Boone
 • +0,02 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0,02 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0,02 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0,02 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0,54 Ανθεκτικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0,54 Πόντοι Υγείας (ανά Επίπεδο)
  • +0,54 Στήσιμο Παγίδων (ανά Επίπεδο)
  • +0,54 Ηγεσία (ανά Επίπεδο)
grey_silverbuckel_belt.png
Γκρι Ζώνη με Ασημί Αγκράφα
 • +0,02 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0,01 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0,01 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0,01 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0,38 Σθένος (ανά Επίπεδο)
  • +0,38 Ανθεκτικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0,38 Αντανακλαστικά (ανά Επίπεδο)
  • +0,42 Τακτικές (ανά Επίπεδο)
yellow_silverbuckel_belt.png
Κίτρινη Ζώνη με Ασημί Αγκράφα
 • +0,02 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0,026 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0,026 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0,026 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0,38 Αντοχή (ανά Επίπεδο)
  • +0,54 Ζωώδες Ένστικτο (ανά Επίπεδο)
blue_silverbuckel_belt.png
Μπλε Ζώνη με Ασημί Αγκράφα
 • +0,02 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0,02 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0,02 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0,02 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0,38 Αποφυγή (ανά Επίπεδο)
  • +0,54 Στόχευση (ανά Επίπεδο)
  • +0,42 Σημάδι (ανά Επίπεδο)
  • +0,42 Στήσιμο Παγίδων (ανά Επίπεδο)
green_silverbuckel_belt.png
Πράσινη Ζώνη με Ασημί Αγκράφα
 • +0,02 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0,02 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0,02 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0,02 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0,38 Κατασκευή (ανά Επίπεδο)
  • +0,42 Ιππασία (ανά Επίπεδο)
  • +0,42 Κολύμπι (ανά Επίπεδο)
  • +0,54 Εμφάνιση (ανά Επίπεδο)
brown_silverbuckel_belt.png
Καφέ Ζώνη με Ασημί Αγκράφα
 • +0,02 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0,01 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0,01 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0,02 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0,54 Αντοχή (ανά Επίπεδο)
  • +0,54 Κρύψιμο (ανά Επίπεδο)
  • +0,54 Ηγεσία (ανά Επίπεδο)
black_silverbuckel_belt.png
Μαύρη Ζώνη με Ασημί Αγκράφα
 • +0,01 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0,02 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0,02 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0,01 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0,54 Σθένος (ανά Επίπεδο)
  • +0,54 Αντανακλαστικά (ανά Επίπεδο)
  • +0,54 Ζωώδες Ένστικτο (ανά Επίπεδο)
p1_silverbuckel_belt.png
Περίεργη Ζώνη με Ασημί Αγκράφα
 • +0,026 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0,026 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0,026 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0,026 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0,54 Πόντοι Υγείας (ανά Επίπεδο)
  • +0,38 Αποφυγή (ανά Επίπεδο)
  • +0,38 Σημάδι (ανά Επίπεδο)
  • +0,38 Εμφάνιση (ανά Επίπεδο)
fine_silverbuckel_belt.png
Ζώνη με Ασημί Αγκράφα του Heck Thomas
 • +0,02 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0,02 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0,02 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0,02 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0,54 Στήσιμο Παγίδων (ανά Επίπεδο)
  • +0,56 Εξαιρετικές Κινητικές Ικανότητες (ανά Επίπεδο)
  • +0,56 Εμπόριο (ανά Επίπεδο)
grey_goldornate_belt.png
Γκρι Περίτεχνη Ζώνη
 • +0,01 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
  • +0,38 Κατασκευή (ανά Επίπεδο)
  • +0,54 Ανθεκτικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0,54 Τακτικές (ανά Επίπεδο)
yellow_goldornate_belt.png
Κίτρινη Περίτεχνη Ζώνη
 • +0,02 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0,02 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0,02 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0,02 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0,38 Αντανακλαστικά (ανά Επίπεδο)
  • +0,42 Κολύμπι (ανά Επίπεδο)
  • +0,54 Εμπόριο (ανά Επίπεδο)
blue_goldornate_belt.png
Μπλε Περίτεχνη Ζώνη
 • +0,02 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0,02 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0,02 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0,02 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0,38 Κατασκευή (ανά Επίπεδο)
  • +0,54 Στόχευση (ανά Επίπεδο)
  • +0,54 Επιδιόρθωση (ανά Επίπεδο)
  • +0,38 Εμφάνιση (ανά Επίπεδο)
green_goldornate_belt.png
Πράσινη Περίτεχνη Ζώνη
 • +0,02 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0,02 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0,02 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0,02 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0,54 Ιππασία (ανά Επίπεδο)
  • +0,38 Κρύψιμο (ανά Επίπεδο)
  • +0,54 Επιδιόρθωση (ανά Επίπεδο)
  • +0,38 Ζωώδες Ένστικτο (ανά Επίπεδο)
brown_goldornate_belt.png
Καφέ Περίτεχνη Ζώνη
 • +0,024 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0,024 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0,024 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0,024 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0,54 Σθένος (ανά Επίπεδο)
  • +0,42 Εξαιρετικές Κινητικές Ικανότητες (ανά Επίπεδο)
  • +0,38 Τακτικές (ανά Επίπεδο)
black_goldornate_belt.png
Μαύρη Περίτεχνη Ζώνη
 • +0,01 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0,024 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0,024 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0,02 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0,51 Αποφυγή (ανά Επίπεδο)
  • +0,54 Σημάδι (ανά Επίπεδο)
  • +0,38 Εμφάνιση (ανά Επίπεδο)
p1_goldornate_belt.png
Περίεργη Περίτεχνη Ζώνη
 • +0,026 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0,024 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0,024 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0,026 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0,54 Πόντοι Υγείας (ανά Επίπεδο)
  • +0,54 Ηγεσία (ανά Επίπεδο)
  • +0,54 Εμπόριο (ανά Επίπεδο)
fine_goldornate_belt.png
Περίτεχνη Ζώνη του Pawnee Bill
 • +0,02 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0,02 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0,02 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0,02 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0,57 Ανθεκτικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0,54 Πόντοι Υγείας (ανά Επίπεδο)
  • +0,57 Αντανακλαστικά (ανά Επίπεδο)
grey_gold_belt.png
Γκρι Ζώνη Χρυσού
 • +0,54 Κατασκευή (ανά Επίπεδο)
 • +0,38 Σθένος (ανά Επίπεδο)
 • +0,54 Αντοχή (ανά Επίπεδο)
 • +0,38 Κρύψιμο (ανά Επίπεδο)
yellow_gold_belt.png
Κίτρινη Ζώνη Χρυσού
 • +0,02 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0,02 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0,02 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0,02 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0,51 Κολύμπι (ανά Επίπεδο)
  • +0,51 Επιδιόρθωση (ανά Επίπεδο)
  • +0,51 Ζωώδες Ένστικτο (ανά Επίπεδο)
blue_gold_belt.png
Μπλε Ζώνη Χρυσού
 • +0,02 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0,02 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0,02 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0,02 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0,51 Στόχευση (ανά Επίπεδο)
  • +0,51 Στήσιμο Παγίδων (ανά Επίπεδο)
  • +0,51 Τακτικές (ανά Επίπεδο)
green_gold_belt.png
Πράσινη Ζώνη Χρυσού
 • +0,02 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0,02 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0,02 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0,02 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0,51 Αντοχή (ανά Επίπεδο)
  • +0,51 Ιππασία (ανά Επίπεδο)
  • +0,51 Εξαιρετικές Κινητικές Ικανότητες (ανά Επίπεδο)
brown_gold_belt.png
Καφέ Ζώνη Χρυσού
 • +0,024 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0,024 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0,024 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0,024 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0,38 Κρύψιμο (ανά Επίπεδο)
  • +0,48 Στήσιμο Παγίδων (ανά Επίπεδο)
  • +0,51 Εμφάνιση (ανά Επίπεδο)
black_gold_belt.png
Μαύρη Ζώνη Χρυσού
 • +0,024 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0,024 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0,024 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0,024 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0,38 Αποφυγή (ανά Επίπεδο)
  • +0,51 Σημάδι (ανά Επίπεδο)
  • +0,48 Ηγεσία (ανά Επίπεδο)
p1_gold_belt.png
Περίεργη Ζώνη Χρυσού
 • +0,026 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0,026 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0,026 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0,026 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0,54 Κατασκευή (ανά Επίπεδο)
  • +0,54 Κολύμπι (ανά Επίπεδο)
  • +0,54 Ζωώδες Ένστικτο (ανά Επίπεδο)
fine_gold_belt.png
Ζώνη Χρυσού του James Marshall
 • +0,026 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0,026 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0,026 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0,026 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0,54 Ιππασία (ανά Επίπεδο)
  • +0,54 Κολύμπι (ανά Επίπεδο)
  • +0,38 Στήσιμο Παγίδων (ανά Επίπεδο)
  • +0,54 Εξαιρετικές Κινητικές Ικανότητες (ανά Επίπεδο)
grey_gem_belt.png
Γκρι Ζώνη με Κόσμημα
 • +0,01 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0,01 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0,01 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0,01 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0,48 Ανθεκτικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0,38 Αντανακλαστικά (ανά Επίπεδο)
  • +0,51 Ζωώδες Ένστικτο (ανά Επίπεδο)
yellow_gem_belt.png
Κίτρινη Ζώνη με Κόσμημα
 • +0,02 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0,02 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0,02 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0,02 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0,54 Σθένος (ανά Επίπεδο)
  • +0,54 Κρύψιμο (ανά Επίπεδο)
  • +0,54 Τακτικές (ανά Επίπεδο)
blue_gem_belt.png
Μπλε Ζώνη με Κόσμημα
 • +0,02 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0,02 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0,02 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0,02 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0,54 Κατασκευή (ανά Επίπεδο)
  • +0,54 Στόχευση (ανά Επίπεδο)
  • +0,54 Επιδιόρθωση (ανά Επίπεδο)
green_gem_belt.png
Πράσινη Ζώνη με Κόσμημα
 • +0,02 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0,02 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0,02 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0,02 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0,54 Αποφυγή (ανά Επίπεδο)
  • +0,42 Εξαιρετικές Κινητικές Ικανότητες (ανά Επίπεδο)
  • +0,51 Εμπόριο (ανά Επίπεδο)
  • +0,42 Εμφάνιση (ανά Επίπεδο)
brown_gem_belt.png
Καφέ Ζώνη με Κόσμημα
 • +0,02 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0,02 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0,02 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0,02 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0,48 Πόντοι Υγείας (ανά Επίπεδο)
  • +0,38 Αποφυγή (ανά Επίπεδο)
  • +0,38 Στόχευση (ανά Επίπεδο)
  • +0,48 Ηγεσία (ανά Επίπεδο)
black_gem_belt.png
Μαύρη Ζώνη με Κόσμημα
 • +0,02 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0,02 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0,02 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0,02 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0,42 Ανθεκτικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0,38 Αντανακλαστικά (ανά Επίπεδο)
  • +0,54 Σημάδι (ανά Επίπεδο)
  • +0,38 Εμφάνιση (ανά Επίπεδο)
p1_gem_belt.png
Περίεργη Ζώνη με Κόσμημα
 • +0,026 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0,026 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0,026 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0,026 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0,54 Αντοχή (ανά Επίπεδο)
  • +0,54 Στήσιμο Παγίδων (ανά Επίπεδο)
  • +0,54 Επιδιόρθωση (ανά Επίπεδο)
  • +0,54 Εμπόριο (ανά Επίπεδο)
fine_gem_belt.png
Ζώνη με Κόσμημα του Richard King
 • +0,04 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0,04 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0,04 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0,04 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0,38 Σθένος (ανά Επίπεδο)
  • +0,38 Ιππασία (ανά Επίπεδο)
  • +0,38 Κρύψιμο (ανά Επίπεδο)
  • +0,38 Τακτικές (ανά Επίπεδο)

diorthoseis.png

 • Ονόματα μερών άβαταρ
Κάποια ονόματα μερών άβαταρ δεν μεταφράζονταν σωστά κατά το άνοιγμα του αντικειμένου Μέρος Άβαταρ. Τώρα όλα τα ονόματα μεταφράζονται σωστά.
Ελπίζουμε να σας ικανοποιήσουν οι αλλαγές και προσθήκες της αναβάθμισης αυτής.
Ως συνήθως ανυπομονούμε για τα σχόλιά σας!


Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Η Ομάδα Διαχείρισης του The West
 
Κορυφή