Νέα Έκδοση Χαρακτηριστικά Έκδοσης 2.165

Belle Bernice

Μέλος προσωπικού
Social Media Moderator
new_changelog_2_165.png

Την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021 θα πραγματοποιηθεί η αναβάθμιση της έκδοσης 2.165. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι η ημερομηνία, η ώρα και το περιεχόμενο της ενημέρωσης ενδέχεται να αλλάξουν.


char_veltioseis.png • Βελτιώσεις παλαιών αντικειμένων παντελονιών
Ως μέρος των βελτιώσεων των παλαιών ειδών μας, συννεχίσαμε να εξισορροπούμε τα παλιά παντελόνια.

Εικονίδιο​
Όνομα Αντικειμένου​
Νέο Μπόνους​
dungarees_grey.png
Γκρι φόρμα​
 • +0,01 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0,02 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0,42 Στήσιμο Παγίδων (ανά Επίπεδο)
dungarees_yellow.png
Κίτρινη φόρμα​
 • +0,42 Αντανακλαστικά (ανά Επίπεδο)
 • +0,38 Εξαιρετικές Κινητικές Ικανότητες (ανά Επίπεδο)
 • +0,39 Επιδιόρθωση (ανά Επίπεδο)
dungarees_blue.png
Μπλε φόρμα​
 • +0,39 Κατασκευή (ανά Επίπεδο)
 • +0,36 Σθένος (ανά Επίπεδο)
 • +0,42 Ιππασία (ανά Επίπεδο)
dungarees_green.png
Πράσινη φόρμα​
 • +0,39 Ανθεκτικότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0,39 Αντοχή (ανά Επίπεδο)
 • +0,42 Κολύμπι (ανά Επίπεδο)
dungarees_brown.png
Καφέ φόρμα​
 • +0,01 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0,42 Κρύψιμο (ανά Επίπεδο)
  • +0,42 Σημάδι (ανά Επίπεδο)
dungarees_black.png
Μαύρη φόρμα​
 • +0,42 Ηγεσία (ανά Επίπεδο)
 • +0,38 Τακτικές (ανά Επίπεδο)
 • +0,42 Εμπόριο (ανά Επίπεδο)
dungarees_p1.png
Φανταχτερή φόρμα​
 • +0,01 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0,02 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0,42 Ζωώδες Ένστικτο (ανά Επίπεδο)
  • +0,42 Εμφάνιση (ανά Επίπεδο)
dungarees_fine.png
Η φόρμα του Bob Builder​
 • +0,01 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
  • +0,46 Κατασκευή (ανά Επίπεδο)
  • +0,46 Σθένος (ανά Επίπεδο)
  • +0,46 Αντοχή (ανά Επίπεδο)
fine_grey.png
Γκρι λινό παντελόνι​
 • +0,02 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0,39 Ηγεσία (ανά Επίπεδο)
  • +0,38 Εμπόριο (ανά Επίπεδο)
fine_yellow.png
Κίτρινο λινό παντελόνι​
 • +0,38 Ιππασία (ανά Επίπεδο)
 • +0,32 Στήσιμο Παγίδων (ανά Επίπεδο)
 • +0,51 Ζωώδες Ένστικτο (ανά Επίπεδο)
fine_blue.png
Μπλε λινό παντελόνι​
 • +0,42 Κρύψιμο (ανά Επίπεδο)
 • +0,42 Κολύμπι (ανά Επίπεδο)
 • +0,32 Επιδιόρθωση (ανά Επίπεδο)
fine_green.png
Πράσινο λινό παντελόνι​
 • +0,46 Τακτικές (ανά Επίπεδο)
 • +0,46 Εμφάνιση (ανά Επίπεδο)
fine_brown.png
Καφέ λινό παντελόνι​
 • +0,02 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0,01 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0,51 Αντανακλαστικά (ανά Επίπεδο)
fine_p1.png
Φανταχτερό λινό παντελόνι​
 • +0,02 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0,01 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0,39 Σθένος (ανά Επίπεδο)
  • +0,42 Ανθεκτικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0,39 Σημάδι (ανά Επίπεδο)
  • +0,39 Εξαιρετικές Κινητικές Ικανότητες (ανά Επίπεδο)
fine_fine.png
Το λινό παντελόνι του William Masterson​
 • +0,02 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0,02 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0,48 Κρύψιμο (ανά Επίπεδο)
  • +0,48 Στήσιμο Παγίδων (ανά Επίπεδο)
breeches_grey.png
Γκρι παντελόνι εργασίας​
 • +0,02 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0,42 Στήσιμο Παγίδων (ανά Επίπεδο)
  • +0,32 Εξαιρετικές Κινητικές Ικανότητες (ανά Επίπεδο)
breeches_yellow.png
Κίτρινο παντελόνι εργασίας​
 • +0,01 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0,01 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0,46 Επιδιόρθωση (ανά Επίπεδο)
  • +0,39 Ηγεσία (ανά Επίπεδο)
breeches_blue.png
Μπλε παντελόνι εργασίας​
 • +0,02 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0,39 Τακτικές (ανά Επίπεδο)
  • +0,39 Εμπόριο (ανά Επίπεδο)
  • +0,36 Εμφάνιση (ανά Επίπεδο)
breeches_green.png
Πράσινο παντελόνι εργασίας​
 • +0,02 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0,01 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0,39 Σθένος (ανά Επίπεδο)
  • +0,30 Ανθεκτικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0,39 Αντοχή (ανά Επίπεδο)
breeches_brown.png
Καφέ παντελόνι εργασίας​
 • +0,02 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0,01 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0,38 Σημάδι (ανά Επίπεδο)
  • +0,30 Εξαιρετικές Κινητικές Ικανότητες (ανά Επίπεδο)
  • +0,42 Επιδιόρθωση (ανά Επίπεδο)
breeches_p1.png
Φανταχτερό παντελόνι εργασίας​
 • +0,02 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0,02 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0,42 Κατασκευή (ανά Επίπεδο)
  • +0,42 Ιππασία (ανά Επίπεδο)
  • +0,42 Ζωώδες Ένστικτο (ανά Επίπεδο)
breeches_fine.png
Το παντελόνι εργασίας του Harmonica​
 • +0,02 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0,01 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0,38 Πόντοι Υγείας (ανά Επίπεδο)
  • +0,48 Αποφυγή (ανά Επίπεδο)
  • +0,38 Στόχευση (ανά Επίπεδο)
  • +0,42 Σημάδι (ανά Επίπεδο)
indian_grey.png
Γκρι Ινδιάνικο παντελόνι​
 • +0,02 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
  • +0,42 Κατασκευή (ανά Επίπεδο)
  • +0,28 Ανθεκτικότητα (ανά Επίπεδο)
indian_yellow.png
Κίτρινο Ινδιάνικο παντελόνι​
 • +0,02 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
 • +0,02 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0,42 Σθένος (ανά Επίπεδο)
  • +0,42 Αντοχή (ανά Επίπεδο)
indian_blue.png
Μπλε Ινδιάνικο παντελόνι​
 • +0,02 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0,39 Στήσιμο Παγίδων (ανά Επίπεδο)
  • +0,42 Εξαιρετικές Κινητικές Ικανότητες (ανά Επίπεδο)
  • +0,39 Επιδιόρθωση (ανά Επίπεδο)
indian_green.png
Πράσινο Ινδιάνικο παντελόνι​
 • +0,39 Αντανακλαστικά (ανά Επίπεδο)
 • +0,39 Κρύψιμο (ανά Επίπεδο)
 • +0,54 Κολύμπι (ανά Επίπεδο)
indian_black.png
Μαύρο Ινδιάνικο παντελόνι​
 • +0,02 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0,42 Ιππασία (ανά Επίπεδο)
  • +0,42 Τακτικές (ανά Επίπεδο)
  • +0,38 Ζωώδες Ένστικτο (ανά Επίπεδο)
indian_p1.png
Φανταχτερό Ινδιάνικο παντελόνι​
 • +0,02 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0,46 Ηγεσία (ανά Επίπεδο)
  • +0,42 Εμπόριο (ανά Επίπεδο)
  • +0,46 Εμφάνιση (ανά Επίπεδο)
indian_fine.png
Το παντελόνι της Sacajawea​
 • +0,02 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0,02 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0,48 Ιππασία (ανά Επίπεδο)
  • +0,48 Κρύψιμο (ανά Επίπεδο)
  • +0,48 Στήσιμο Παγίδων (ανά Επίπεδο)
  • +0,48 Ζωώδες Ένστικτο (ανά Επίπεδο)
chapsrough_grey.png
Γκρι επιγονατίδες​
 • +0,01 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
  • +0,42 Σθένος (ανά Επίπεδο)
  • +0,42 Ανθεκτικότητα (ανά Επίπεδο)
chapsrough_yellow.png
Κίτρινες επιγονατίδες​
 • +0,42 Σθένος (ανά Επίπεδο)
 • +0,48 Πόντοι Υγείας (ανά Επίπεδο)
 • +0,42 Στόχευση (ανά Επίπεδο)
chapsrough_blue.png
Μπλε επιγονατίδες​
 • +0,46 Κατασκευή (ανά Επίπεδο)
 • +0,42 Αντοχή (ανά Επίπεδο)
 • +0,46 Επιδιόρθωση (ανά Επίπεδο)
chapsrough_green.png
Πράσινες επιγονατίδες​
 • +0,02 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0,02 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0,42 Στήσιμο Παγίδων (ανά Επίπεδο)
  • +0,42 Ζωώδες Ένστικτο (ανά Επίπεδο)
chapsrough_brown.png
Καφέ επιγονατίδες​
 • +0,02 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0,42 Ιππασία (ανά Επίπεδο)
  • +0,42 Κρύψιμο (ανά Επίπεδο)
  • +0,42 Εξαιρετικές Κινητικές Ικανότητες (ανά Επίπεδο)
chapsrough_black.png
Μαύρες επιγονατίδες​
 • +0,02 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0,42 Σημάδι (ανά Επίπεδο)
  • +0,42 Εμπόριο (ανά Επίπεδο)
  • +0,42 Εμφάνιση (ανά Επίπεδο)
chapsrough_p1.png
Φανταχτερές επιγονατίδες​
 • +0,026 Δύναμη (ανά Επίπεδο)
  • +0,41 Αντανακλαστικά (ανά Επίπεδο)
  • +0,41 Κολύμπι (ανά Επίπεδο)
  • +0,46 Ηγεσία (ανά Επίπεδο)
  • +0,46 Τακτικές (ανά Επίπεδο)
chapsrough_fine.png
Οι επιγονατίδες του Billy the Kid​
 • +0,026 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο)
 • +0,026 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο)
  • +0,54 Πόντοι Υγείας (ανά Επίπεδο)
  • +0,54 Αποφυγή (ανά Επίπεδο)


Ελπίζουμε να σας ικανοποιήσουν οι αλλαγές και προσθήκες της αναβάθμισης αυτής.
Ως συνήθως ανυπομονούμε για τα σχόλιά σας!


Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Η Ομάδα Διαχείρισης του The West
 
Κορυφή