Μοιράζονται όλα τα αντικημένα

Κατάσταση
Δεν είναι ανοικτή για περαιτέρω απαντήσεις.
Μοιράζονται όλα τα αντικείμενα λόγω απόφασης διαγραφής λογαριασμών σε colorado και Georgia
όποιος ενδιαφέρεται να μου στείλει ΠΜ
 
Τελευταία επεξεργασία:
Κατάσταση
Δεν είναι ανοικτή για περαιτέρω απαντήσεις.