Κόσμος 6 (Arizona)

Κατάσταση
Δεν είναι ανοικτή για περαιτέρω απαντήσεις.

cord

Ex-The West Team
Την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2010 θα ανοίξει ο κόσμος 6 (Arizona) στο Ελληνικό The West. Ο κόσμος αυτός θα περιέχει όλες τις κατηγορίες premium.

Την ακριβή ώρα δεν την γνωρίζουμε, μπορεί να ανοίξει οποιαδήποτε ώρα μεταξύ 10:00' και 15:00'.

Ο κάθε κόσμος στο The West είναι απολύτως ίδιος με τους προηγούμενους και δεν υπάρχουν ρυθμίσεις που μπορούν να αλλάξουν.
 
Κατάσταση
Δεν είναι ανοικτή για περαιτέρω απαντήσεις.