Το αστέρι της δύσης

Ανακοινώσεις από τους διαχειριστές...

Ανακοινώσεις Αναβαθμίσεων - Νέων Κόσμων

Στη τρέχουσα ενότητα θα ανακοινώνονται οι αναβαθμίσεις των εκδόσεων στο παιχνίδι, καθώς και ανοίγματα ή κλεισίματα κόσμων.
Θέματα
142
Μηνύματα
185
Θέματα
142
Μηνύματα
185
Απαντήσεις
0
Προβολές
3.520
Απαντήσεις
0
Προβολές
4.774
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.741
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.774
Απαντήσεις
0
Προβολές
2.439
Απαντήσεις
0
Προβολές
4.837
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.599
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.613
Απαντήσεις
1
Προβολές
2.613
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.582
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.704
Απαντήσεις
3
Προβολές
4.195