Το αστέρι της δύσης

Ανακοινώσεις από τους διαχειριστές...

Ανακοινώσεις Αναβαθμίσεων - Νέων Κόσμων

Στη τρέχουσα ενότητα θα ανακοινώνονται οι αναβαθμίσεις των εκδόσεων στο παιχνίδι, καθώς και ανοίγματα ή κλεισίματα κόσμων.
Θέματα
174
Μηνύματα
235
Θέματα
174
Μηνύματα
235
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.623
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.721
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.297
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.806
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.993
Απαντήσεις
2
Προβολές
1.933
Απαντήσεις
2
Προβολές
2.268
Απαντήσεις
3
Προβολές
6.124
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.680
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.809
Απαντήσεις
0
Προβολές
2.471
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.645
Απαντήσεις
0
Προβολές
1.655